CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Mua Sản phẩmKhuyến mãi
Tổng đài điện thoại
Tổng đài Panasonic KX-TES824Tổng đài Panasonic KX-TES824
Tổng đài dung lượng 03 trung kế 08 máy nhánh hỗn hợp.
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy raTổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra
Tổng đài dung lượng 05 trung kế 16 máy nhánh hỗn hợp.
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy raTổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy ra
Tổng đài dung lượng 06 trung kế 16 máy nhánh hỗn hợp.
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy raTổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy ra
Tổng đài dung lượng 08 trung kế 24 máy nhánh hỗn hợp.
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài IP Panasonic KX-HTS824Tổng đài IP Panasonic KX-HTS824
Tích hợp sẵn 04 trung kế-08 máy nhánh Analog, IP SIP Trunk, không...
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-16 máy raTổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-16 máy ra
Tổng đài dung lượng 04 trung kế-16 máy nhánh Analog.
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-16 máy raTổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-16 máy ra
Tổng đài dung lượng 04 trung kế-16 máy nhánh Analog.
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-24 máy raTổng đài Panasonic KX-HTS824 04 line vào-24 máy ra
Tổng đài dung lượng 04 trung kế-24 máy nhánh Analog.
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-24 máy raTổng đài Panasonic KX-HTS824 08 line vào-24 máy ra
Tổng đài dung lượng 08 trung kế-24 máy nhánh Analog.
Tặng ngay 200.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300Tổng đài Panasonic KX-NS300
Tích hợp sẵn 06 trung kế - 16 máy nhánh, 2 kênh DISA, hiển thị...
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánhTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh
Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin...
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánhTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánh
Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin...
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh
Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin...
Tặng ngay 200.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh
Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi...
Tặng ngay 200.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh
Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin...
Tặng ngay 200.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh
Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin...
Tặng ngay 200.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh
Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin...
Tặng ngay 300.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh
Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi...
Tặng ngay 300.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh
Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin...
Tặng ngay 300.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh
Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào, tin...
Tặng ngay 300.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh
Tổng đài 6 trung kế-104 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port...
Tặng ngay 400.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh
Tổng đài 6 trung kế-112 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port...
Tặng ngay 400.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh
Tổng đài 6 trung kế-120 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port...
Tặng ngay 400.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh
Tổng đài 6 trung kế-128 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2 port...
Tặng ngay 400.000 đồng
Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320
Khung phụ dùng để mở rộng cho tổng đài Panasonic KX-NS300....
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánhTổng đài Panasonic KX-TDA100DBP 8 trung kế-24 máy nhánh
Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Tặng ngay 300.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-136
Tổng đài 16 trung kế-136 máy nhánh, khả năng mở rộng đến...
Tặng ngay 500.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160
Tổng đài 16 trung kế-160 máy nhánh.
Tặng ngay 500.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184
Tổng đài 16 trung kế-184 máy nhánh.
Tặng ngay 500.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-208
Tổng đài 16 trung kế-208 máy nhánh.
Tặng ngay 500.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-232
Tổng đài 16 trung kế - 232 máy nhánh.
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-256
Tổng đài 16 trung kế-256 máy nhánh.
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-280Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-280
Tổng đài 16 trung kế-280 máy nhánh.
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-304
Tổng đài 16 trung kế-304 máy nhánh. Khả năng mở rộng 1032 máy...
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-328
Tổng đài 16 trung kế-328 máy nhánh. Hiện số gọi đến tất...
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-352Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-352
Tổng đài 16 trung kế-352 máy nhánh. Chức năng Hộp thư thoại.
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Khung chính tổng đài Panasonic KX-TDA600Khung chính tổng đài Panasonic KX-TDA600
Khung chính tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600.
Tặng ngay 300.000 đồng
Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620
Dùng để mở rộng dung lượng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600.
Tặng ngay 200.000 đồng
Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE600Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE600
Khung chính tổng đài bao gồm: Card IPCMPR có sẵn 2 port LAN, khe...
Tặng ngay 500.000 đồng
 Khung phụ Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE620 Khung phụ Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE620
Dùng mở rộng cho tổng đài KX-TDE600, KX-TDA600.
Tặng ngay 200.000 đồng
Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50
Hộp thư thoại gồm 62 hộp thư, lưu tin nhắn 4 giờ.
Tặng ngay 300.000 đồng
Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM200Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM200
Lưu tin nhắn 1.000 giờ, 1024 voice-box, chức năng Dịch vụ khách...
Tặng ngay 500.000 đồng
Điện thoại lập trình Panasonic KX-AT7730Điện thoại lập trình Panasonic KX-AT7730
Bàn lập trình tổng đài 12 trung kế, màn hình hiển thị 1...
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT333XĐiện thoại lập trình Panasonic KX-DT333X
Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 3...
Thanh lý sản phẩm cũ còn mới 95%
Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543XĐiện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X
Bàn lập trình tổng đài kỹ thuật số 24 trung kế, màn hình...
Tặng ngay 50.000 đồng
Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-NT305Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-NT305
Bàn giám sát cuộc gọi 60 phím.
Tặng ngay 100.000 đồng
Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590XBàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X
Bàn giám sát cuộc gọi 48 máy nhánh. Dùng cho tổng đài KX-TDA,...
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại IP Panasonic KX-HDV100Điện thoại IP Panasonic KX-HDV100
Hỗ trợ 1 SIP accounts, IPv6/IPv4. 01 port LAN 10/100Mbps
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130Điện thoại IP Panasonic KX-HDV130
Hỗ trợ 2 SIP accounts. 2 port LAN Fast Ethernet 10/100Mbps, PoE.
Tặng Adaptor
Điện thoại bàn
Điện thoại Panasonic KX-T7700Điện thoại Panasonic KX-T7700
3 mức chuông báo. Chuyển tiếp cuộc gọi. Chế độ quay số...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại Panasonic KX-TS500Điện thoại Panasonic KX-TS500
Có 5 màu khác nhau (Trắng, đen, xanh dương, đỏ, xám) Gọi lại...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại Panasonic KX-TS520Điện thoại Panasonic KX-TS520
3 số gọi nhanh. 3 mức điều chỉnh âm lượng chuông. Bàn...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại Panasonic KX-TS820Điện thoại Panasonic KX-TS820
Có 4 mức điều chỉnh âm lượng Quay số nhanh (10 số)
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại Panasonic KX-TSC11Điện thoại Panasonic KX-TSC11
Màn hình hiển thị số gọi đến, gọi đi. Bộ nhớ 50 số...
Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại Panasonic KX-T7703Điện thoại Panasonic KX-T7703
Hiển thị số điện thoại gọi đến. Lưu được 30 cuộc gọi...
Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại Panasonic KX-T7705Điện thoại Panasonic KX-T7705
Có Speaker phone. Màn hình hiển thị LCD 2 dòng, 16 ký tự, 4 mức...
Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại Panasonic KX-TS560Điện thoại Panasonic KX-TS560
Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc. Hiển thị số...
Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại Panasonic KX-TS580Điện thoại Panasonic KX-TS580
Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc. Hiển thị số...
Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại Panasonic KX-TS840Điện thoại Panasonic KX-TS840
Speakerphone 2 chiều. Đèn báo cuộc gọi đến.
Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại Panasonic KX-TS880Điện thoại Panasonic KX-TS880
Màn hình LCD hiển thị số gọi đến. Danh bạ 50 số, nhớ 20...
Tặng ngay 200.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại bàn KTeL 238Điện thoại bàn KTeL 238
Màu đỏ, đen, trắng. Máy treo tường. Mạch siêu chống ẩm...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại bàn KTeL 117Điện thoại bàn KTeL 117
Màu Xanh dương, Đỏ, Đen Gọi lại số cuối Điều chỉnh...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại bàn KTeL 303Điện thoại bàn KTeL 303
Màu: Trắng, Đỏ, Xanh dương. Màn hình hiển thị số điện...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại bàn KTEL 504Điện thoại bàn KTEL 504
Màn hình LCD có đèn trắng hiển thị 16 ký tự. Có đèn báo...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại bàn KTEL 645Điện thoại bàn KTEL 645
Màu: Xám, Đỏ, Đen. Màn hình lớn hiển thị 16 ký tự, phím...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại bàn KTeL 655Điện thoại bàn KTeL 655
Màu: Trắng, Đỏ, Đen. Điện thoại đa chức năng, hiển thị...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại bàn KTeL 686Điện thoại bàn KTeL 686
Màu: Đen, Đỏ, Xanh. Bộ nhớ 30 cuộc gọi đến, 10 cuộc gọi...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại bàn KTeL 902Điện thoại bàn KTeL 902
Màu: Đỏ, Đen Màn hình màu, lớn - số lớn, rõ, có đèn hiện...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Chuyển đổi Quang-điện
Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802
10/100Base-TX to 100Base-FX (SC) Smart Media Converter
Tặng ngay 100.000 đồng
Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S15Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S15
10/100Base-TX to 100Base-FX (SC) Smart Media Converter - Single Mode 15 km
Tặng ngay 100.000 đồng
Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S35Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S35
10/100Base-TX to 100Base-FX (SC) Smart Media Converter - Single Mode 35 km
Tặng ngay 100.000 đồng
Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S50Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FT-802S50
PLANET FT-802S50 là bộ chuyển đổi giữa 100Base-FX quang và...
Tặng ngay 100.000 đồng
Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S50Chuyển đổi Quang-Điện PLANET FST-802S50
10/100Base-TX to 100Base-FX (SC) Smart Media Converter - Single Mode 50 km
Tặng ngay 100.000 đồng
Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-802Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-802
10/100/1000Base-T to 1000Base-SX Smart Gigabit Media Converter
Tặng ngay 100.000 đồng
Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802SChuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-802S
10/100/1000Base-T to 1000Base-LX Gigabit Media Converter (SC, Single-Mode),...
Tặng ngay 100.000 đồng
Chuyển đổi Quang-điện PLANET GST-802SChuyển đổi Quang-điện PLANET GST-802S
10/100/1000Base-T to 1000Base-LX Smart Gigabit Media Converter
Tặng ngay 100.000 đồng
Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-805AChuyển đổi Quang-Điện PLANET GST-805A
10/100/1000Base-T to 1000Base-LX/SX (mini-GBIC, SFP) Smart Media...
Tặng ngay 100.000 đồng
Chuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-1205AChuyển đổi Quang-Điện PLANET GT-1205A
10/100/1000 Base-T Dual 1000 Base-X SFP Media Converter. 10/100/1000 Mbps và...
Tặng ngay 100.000 đồng
Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-101-KITVideo over Fiber Meida Converter PLANET VF-101-KIT
Thiết bị cho phép truyền hình ảnh chất lượng cao với...
Tặng ngay 200.000 đồng
Video over Fiber Meida Converter PLANET VF-102-KITVideo over Fiber Meida Converter PLANET VF-102-KIT
Video over Fiber (FC) converter up to 20 km, a pair include Tx & Rx
Tặng ngay 200.000 đồng
Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-231Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-231
Giảm chi phí  tăng hiệu quả VDSL2 với chế độ làm việc 17a/...
Tặng ngay 100.000 đồng
Ethernet over VDSL2 Converter PLANET VC-201AEthernet over VDSL2 Converter PLANET VC-201A
Hai kết nối RJ-11 cho mỗi cổng VDSL, một cổng dành cho kết...
Tặng ngay 100.000 đồng
1-Port 10/100Base-TX + 1-Port BNC Ethernet over Coaxial Extender PLANET VC-202A1-Port 10/100Base-TX + 1-Port BNC Ethernet over Coaxial Extender PLANET VC-202A
Tương thích với chuẩn IEEE802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3x Mở rộng...
Tặng ngay 100.000 đồng
7-Slot Media Converter Classis PLANET MC-7007-Slot Media Converter Classis PLANET MC-700
It allows the connectivity of up to seven PLANET Ethernet, Fast Ethernet,...
Tặng ngay 100.000 đồng
15-Slot Media Converter Classis PLANET MC-150015-Slot Media Converter Classis PLANET MC-1500
The MC-1500 media chassis allows the connectivity of up to 15 PLANET...
Tặng ngay 200.000 đồng
RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET ICS-100RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET ICS-100
RS232/RS-422/RS485 to Ethernet (TP) Converter. Hỗ trợ RS-232, 4-dây...
Tặng ngay 100.000 đồng
RS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET PLANET ICS-105ARS-232/ RS-422/ RS-485 over Fast Ethernet Media Converter PLANET PLANET ICS-105A
RS232/RS-422/RS485 to 100Base-FX Fiber Optic (SFP) Converter
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại IP
Điện thoại IP Grandstream GXP1610Điện thoại IP Grandstream GXP1610
Điện thoại IP sử dụng cho 1 tài khoản SIP, 2 Jack RJ45, jack...
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại IP Grandstream GXP1620Điện thoại IP Grandstream GXP1620
Điện thoại IP sử dụng cho 2 tài khoản SIP, 2 jack RJ45, jack...
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại IP Grandstream GXP1615Điện thoại IP Grandstream GXP1615
Hỗ trợ 1 số điện thoại trực tiếp, cho phép nhận 2 cuộc...
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại IP Grandstream GXP1625Điện thoại IP Grandstream GXP1625
Điện thoại IP sử dụng cho 2 tài khoản SIP, 2 jack RJ45, jack...
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại IP Grandstream GXP1450Điện thoại IP Grandstream GXP1450
2 đường Line trực tiếp. Hoàn toàn tương thích với các chuẩn...
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại IP Grandstream GXP1628Điện thoại IP Grandstream GXP1628
Sử dụng cho 2 tài khoản SIP, 3 phím mềm lập trình XML, 8 phím...
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại IP Grandstream GXP2130Điện thoại IP Grandstream GXP2130
3 đường Line trực tiếp. 2 cổng 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45.
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại IP Grandstream GXP2140Điện thoại IP Grandstream GXP2140
4 đường Line trực tiếp 2 cổng 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 (1...
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại IP Grandstream GXP2170Điện thoại IP Grandstream GXP2170
Sử dụng cho 6 tài khoản SIP, 5 phím mềm lập trình XML, 11 phím...
Tặng ngay 200.000 đồng..
Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3240Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3240
Sử dụng SIP và video trong khi đàm thoại. Hỗ trợ đàm thoại...
Tặng ngay 300.000 đồng
Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3275Điện thoại IP Video call Grandstream GXV3275
Sử dụng SIP và video trong khi đàm thoại Hỗ trợ đàm...
Tặng ngay 300.000 đồng
Điện thoại IP Video call không dây Grandstream GXV3370Điện thoại IP Video call không dây Grandstream GXV3370
Tính năng cổng Gigabit tối đa hóa tốc độ kết nối và chất...
Tặng ngay 300.000 đồng
Điện thoại IP Wifi Grandstream GXP1760WĐiện thoại IP Wifi Grandstream GXP1760W
Máy điện thoại IP wifi để bàn, 2 băng tần AC. 6 lines điện...
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2612WĐiện thoại IP không dây Grandstream GRP2612W
Hỗ trợ kết nối WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi. Hỗ trợ chức năng...
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại IP không dây Grandstream DP710Điện thoại IP không dây Grandstream DP710
Dùng mở rộng thêm tay con cho điện thoại không dây DP715, dùng...
Tặng ngay 50.000 đồng..
Điện thoại IP không dây Grandstream DP720Điện thoại IP không dây Grandstream DP720
Âm thanh chuẩn HD trong vắt với công nghệ âm thanh mới nhất...
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại IP không dây Grandstream DP722Điện thoại IP không dây Grandstream DP722
Hỗ trợ phạm vi phát tín hiệu ngoài trời lên đến 350 mét và...
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại IP không dây Grandstream DP730Điện thoại IP không dây Grandstream DP730
Màn hình màu hiểu thị: LCD 2.4 inch (240 x 320) color LCD with 3...
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820Điện thoại IP Wifi Grandstream WP820
Grandstream WP820 sử dụng 2 tài khoản SIP Account. Âm thanh HD
Tặng ngay 100.000 đồng
Trạm thu phát không dây Grandstream DP750Trạm thu phát không dây Grandstream DP750
Điện thoại không dây Grandstream DP750 VoIP là bộ phát chính có...
Tặng ngay 50.000 đồng
Trạm thu phát không dây Grandstream DP752Trạm thu phát không dây Grandstream DP752
Sử dụng 10 tài khoản SIP, 10 line cho mỗi thiết bị cầm tay
Tặng ngay 50.000 đồng
Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760Bộ khuếch đại tín hiệu DECT Grandstream DP760
Hỗ trợ lặp tín hiệu cho DP750 tăng khả năng phạm vi kết...
Tặng ngay 100.000 đồng
Bàn giám sát cuộc gọi Grandstream GXP2200EXTBàn giám sát cuộc gọi Grandstream GXP2200EXT
GXP2200EXT tạo nên sự linh hoạt cho điện thoại IP Grandstream...
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại bàn
Điện thoại bàn NIPPON NP-1201Điện thoại bàn NIPPON NP-1201
- Điện thoại bàn không màn hình hiệu NIPPON. - Có 3 màu : đen,...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại bàn NIPPON NP-1202Điện thoại bàn NIPPON NP-1202
- Điện thoại bàn không màn hình hiệu NIPPON. - Có 3 màu : đen,...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại..
Điện thoại bàn NIPPON NP-1407Điện thoại bàn NIPPON NP-1407
Hiển thị ngày giờ. 16 âm điệu chuông. 4 mức âm lượng chuông
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại bàn NIPPON NP-1405Điện thoại bàn NIPPON NP-1405
Hiển thị số điện thoại gọi đến 2 hệ FSK và DTMF. Lưu...
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại bàn NIPPON NP-1406Điện thoại bàn NIPPON NP-1406
Điện thoại để bàn Có đèn màn hình
Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại
Điện thoại không dây
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGB112CXĐiện thoại không dây Panasonic KX-TGB112CX
Bao gồm 2 máy cầm tay. Màn hình LCD 1.4 inch hiển thị rõ nét
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC210CXĐiện thoại không dây Panasonic KX-TGC210CX
Màn hình LCD 1.6 inch hiển thị rõ nét, đèn màn hình màu cam
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC212CXĐiện thoại không dây Panasonic KX-TGC212CX
Bao gồm 2 máy cầm tay. Loa ngoài 2 chiều. 6 số gọi nhanh
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGK210Điện thoại không dây Panasonic KX-TGK210
Màn hình 1.5 inch và bàn phím có đèn nền. Danh bạ chia sẻ 50...
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC310CXĐiện thoại không dây Panasonic KX-TGC310CX
Nhớ 10 số gọi đi, 6 phím gọi nhanh, Loa ngoài hai chiều
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC312CXĐiện thoại không dây Panasonic KX-TGC312CX
Bao gồm 2 máy cầm tay. Màn hình LCD 1.6 inch hiển thị rõ nét
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC313CXĐiện thoại không dây Panasonic KX-TGC313CX
Bao gồm 3 máy cầm tay. Trả lời bằng phím bất kỳ. Nhiều...
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC410CXĐiện thoại không dây Panasonic KX-TGC410CX
Mất điện dùng được. Loa ngoài Speaker phone, 15 nhạc chuông
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGC412CXĐiện thoại không dây Panasonic KX-TGC412CX
Bao gồm 02 máy cầm tay. Mất điện dùng được, Màn hình LCD 1.6...
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD310CXĐiện thoại không dây Panasonic KX-TGD310CX
Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét. Danh bạ lưu 120 tên và số
Tặng ngay 50.000 đồng
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD312CXĐiện thoại không dây Panasonic KX-TGD312CX
Bao gồm 2 máy cầm tay. Chia sẻ danh bạ giữa các tay con
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại không dây Panasonic KX-TGF310CXĐiện thoại không dây Panasonic KX-TGF310CX
Loa ngoài hai chiều trên tay con. Chia sẻ danh bạ giữa  máy mẹ...
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại không dây trả lời tự động Panasonic KX-TGF320CXĐiện thoại không dây trả lời tự động Panasonic KX-TGF320CX
Hệ thống trả lời tự động và ghi âm lời nhắn. Loa ngoài...
Tặng ngay 100.000 đồng
Điện thoại tay con không dây Panasonic KX-TGA828Điện thoại tay con không dây Panasonic KX-TGA828
Tay con dùng để mở rộng cho máy điện thoại không dây Panasonic
Tặng ngay 50.000 đồng..
Thiết bị mạng
16-port 10/100Mbps PoE Switch PLANET FGSW-1816HPS16-port 10/100Mbps PoE Switch PLANET FGSW-1816HPS
16 10/100Base-TX ports featuring 30-watt 802.3at PoE+ with RJ-45
Tặng ngay 100.000 đồng
48-Port 10/100Mbps Switch PLANET FNSW-480048-Port 10/100Mbps Switch PLANET FNSW-4800
Với tốc độ non-blocking là 8,8Gbps, FNSW-4800 có thể dễ dàng...
Tặng ngay 100.000 đồng
802.11n Wireless ADSL 2/2+ 4-port Router PLANET ADN-4102A802.11n Wireless ADSL 2/2+ 4-port Router PLANET ADN-4102A
Cho phép cha mẹ kiểm soát thời gian online của con cái, tạo ra...
Tặng ngay 50.000 đồng
Wireless Broadband Router PLANET WNRT-617Wireless Broadband Router PLANET WNRT-617
WNRT-617 hỗ trợ chuẩn không dây mới nhất 802.11n với công...
Tặng ngay 50.000 đồng
150Mbps 802.11n Wireless 3G Router PLANET WNRT-617G150Mbps 802.11n Wireless 3G Router PLANET WNRT-617G
Planet vừa giới thiệu ra thị trường dòng thiết bị không dây...
Tặng ngay 50.000 đồng
802.11n Wireless Access Point PLANET WNAP-1110802.11n Wireless Access Point PLANET WNAP-1110
Thiết bị WNAP-1110 là thiết bị không dây chuẩn 802.11n...
Tặng ngay 50.000 đồng
300Mbps 802.11n Wireless Gigabit Router PLANET WNRT-633300Mbps 802.11n Wireless Gigabit Router PLANET WNRT-633
Tương thích với các chuẩn mạng LAN có dây và mạng LAN không...
Tặng ngay 50.000 đồng
300Mbps 802.11n Wireless In-Wall PoE Access Point PLANET WNAP-W2200300Mbps 802.11n Wireless In-Wall PoE Access Point PLANET WNAP-W2200
WNAP-W2200 hỗ trợ 1 cổng RJ-45 cho kết nối đến IPTV hoặc laptop
Tặng ngay 50.000 đồng
300Mbps PoE 802.11n Ceiling-mount Wireless Access Point PLANET WNAP-C3220A300Mbps PoE 802.11n Ceiling-mount Wireless Access Point PLANET WNAP-C3220A
Compliant with IEEE 802.11n wireless technology with data rate of up to...
Tặng ngay 100.000 đồng
2.4GHz 150Mbps 802.11n Outdoor Wireless Point PLANET WNAP-63152.4GHz 150Mbps 802.11n Outdoor Wireless Point PLANET WNAP-6315
Thiết bị có công suất phát sóng cao lên tới 150 Mbps trong chế...
Tặng ngay 100.000 đồng
2.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Point/Router PLANET WNAP-63352.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Point/Router PLANET WNAP-6335
WNAP-6335 hỗ trợ chuẩn không dây 802.11 b/g/n cung cấp kết nối...
Tặng ngay 100.000 đồng
2.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Points PLANET WNAP-63252.4GHz 300Mbps 802.11n Outdoor Wireless Access Points PLANET WNAP-6325
WNAP-6325 hỗ trợ công suất phát tới 500 mW mở rộng phạm vi...
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài điện thoại
Tổng đài điện thoại ADSUN FX 208PCTổng đài điện thoại ADSUN FX 208PC
Tổng đài 2 trung kế, 8 máy nhánh. Lập trình đơn giản bằng...
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài điện thoại ADSUN FX 312PCTổng đài điện thoại ADSUN FX 312PC
Gồm 3 trung kế, 12 máy nhánh. Gọi ra ngoài bằng Account Code (50...
Tặng ngay 100.000 đồng
Tổng đài điện thoại ADSUN FX 416PCTổng đài điện thoại ADSUN FX 416PC
Tổng đài 4 trung kế, 16 máy nhánh. Đổi số máy nhánh linh...
Tặng ngay 100.000 đồng..
Tổng đài điện thoại ADSUN FX 424PCTổng đài điện thoại ADSUN FX 424PC
Cấu hình: 4 line vào, 24 máy nhánh. Gọi ra ngoài bằng Account...
Tặng ngay 200.000 đồng
Tổng đài điện thoại ADSUN FX 432PCTổng đài điện thoại ADSUN FX 432PC
Cấu hình: 4 line vào, 32 máy nhánh. Gọi ra ngoài bằng Account Code...
Tặng ngay 200.000 đồng
Tổng đài điện thoại ADSUN FX 832PCTổng đài điện thoại ADSUN FX 832PC
Cấu hình 8 line vào, 32 máy nhánh. Gọi ra ngoài bằng Account Code...
Tặng ngay 200.000 đồng
Tổng đài điện thoại ADSUN FX 840PCTổng đài điện thoại ADSUN FX 840PC
Cấu hình 8 trung kế, 40 máy nhánh. Đổi số máy nhánh linh hoạt...
Tặng ngay 300.000 đồng
Tổng đài điện thoại ADSUN FX 848PCTổng đài điện thoại ADSUN FX 848PC
Cấu hình 8 line vào, 48 máy nhánh. Đổi số máy nhánh linh hoạt...
Tặng ngay 300.000 đồng
Tổng đài điện thoại ADSUN FX 856PCTổng đài điện thoại ADSUN FX 856PC
Cấu hình 8 line vào, 56 máy nhánh. Đổi số máy nhánh linh hoạt...
Tặng ngay 300.000 đồng
Tổng đài điện thoại ADSUN FX 864PCTổng đài điện thoại ADSUN FX 864PC
Cấu hình 8 line vào, 64 máy nhánh. Gọi ra ngoài bằng Account Code...
Tặng ngay 300.000 đồng
Bàn giám sát cuộc gọi ADSUN DSS 832Bàn giám sát cuộc gọi ADSUN DSS 832
- Bàn giám sát 8 trung kế, 32 máy nhánh. - Màn hình hiển thị...
Tặng ngay 50.000 đồng..
Máy bộ đàm
Máy bộ đàm KENWOOD TK 308Máy bộ đàm KENWOOD TK 308
Công suất phát: 5W. Cự ly hoạt động: 1-1.5 km (tùy theo điều...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm KENWOOD TK-3207SMáy bộ đàm KENWOOD TK-3207S
Dải tần: UHF 400-470 MHz. Số kênh: 16 kênh tần số sử dụng...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm KENWOOD TK-3290SMáy bộ đàm KENWOOD TK-3290S
Dải tần: UHF 400 – 470 MHz. Công suất phát: 5W. Dung lượng pin:...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm KENWOOD TK-2107 Máy bộ đàm KENWOOD TK-2107
Công suất phát: 5W. Dãi tần số: VHF 136-150MHz; 150 - 174 MHz
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm Kenwood TK-3107Máy bộ đàm Kenwood TK-3107
Dãi tần số sử dụng: UHF 400-420MHz, 450-470MHz. Công suất phát:...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm KENWOOD TK-2207 VHFMáy bộ đàm KENWOOD TK-2207 VHF
Thiết kế rắn chắc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quân...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm Kenwood TK-3207 UHFMáy bộ đàm Kenwood TK-3207 UHF
Thiết kế rắn chắc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quân...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm Kenwood TK-2000/TK-3000Máy bộ đàm Kenwood TK-2000/TK-3000
Dãy tần số: 144-174Mhz (Kenwood TK-2000), 400-480 Mhz (Kenwood TK-3000)
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm KENWOOD TK F5 PLUSMáy bộ đàm KENWOOD TK F5 PLUS
Dãy tần: UHF 400-520 MHz. Công suất phát: 8W. Sử dụng cho bảo...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm KENWOOD TK3178Máy bộ đàm KENWOOD TK3178
Dải tần số hoạt động: UHF 450 - 490 MHz. Công suất phát: 8W....
Tặng ngay 100.000 đồng..
Máy bộ đàm KENWOOD TK-P701Máy bộ đàm KENWOOD TK-P701
Sử dụng Pin công nghệ mới cho phép sạc nhồi và dung lượng...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm KENWOOD TK-U100 (Pin KNB-63L)Máy bộ đàm KENWOOD TK-U100 (Pin KNB-63L)
Băng tần sử dụng: UHF. Dải tần số hoạt động: 400 – 430...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm KENWOOD TK-U100 (Pin KNB-65L)Máy bộ đàm KENWOOD TK-U100 (Pin KNB-65L)
Băng tần sử dụng: UHF. Dải tần số hoạt động: 400 – 430...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm KENWOOD TH-K20A (Pin KNB-63L)Máy bộ đàm KENWOOD TH-K20A (Pin KNB-63L)
Băng tần sử dụng: VHF. Dải tần số hoạt động: 136 – 174...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy bộ đàm KENWOOD TH-K20A (Pin KNB-65L)Máy bộ đàm KENWOOD TH-K20A (Pin KNB-65L)
Băng tần sử dụng: VHF. Dải tần số hoạt động: 136 – 174...
Tặng ngay 100.000 đồng
Camera quan sát
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8369ACamera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8369A
Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch Progressive CMOS Độ phân giải:...
Tặng ngay 300.000 đồng
Camera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8367ACamera IP hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek IB8367A
Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS. Tầm quan sát hồng ngoại: 30...
Tặng ngay 300.000 đồng
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8379-HCamera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8379-H
Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch Progressive CMOS. Độ phân giải: 4...
Tặng ngay 300.000 đồng
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8377-HCamera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel Vivotek IB8377-H
Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch Progressive CMOS. Độ phân giải: 4.0...
Tặng ngay 300.000 đồng
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD8166A-NCamera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD8166A-N
Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch Progressive CMOS. Độ phân giải:...
Tặng ngay 300.000 đồng
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD8167ACamera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD8167A
Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch Progressive CMOS. Độ phân giải:...
Tặng ngay 300.000 đồng
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD8169ACamera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD8169A
Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch Progressive CMOS Chuẩn nén hình...
Tặng ngay 300.000 đồng
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD816BA-HF2Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD816BA-HF2
Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch Progressive CMOS. Độ phân giải:...
Tặng ngay 300.000 đồng
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD816BA-HTCamera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD816BA-HT
Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch Progressive CMOS. Độ phân giải:...
Tặng ngay 300.000 đồng
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD836BA-HVF2Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel Vivotek FD836BA-HVF2
Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch Progressive CMOS. Độ phân giải:...
Tặng ngay 300.000 đồng
Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek FD8182-F2Camera IP Dome hồng ngoại 5.0 Megapixel Vivotek FD8182-F2
Cảm biến hình ảnh: 1/3.2 inch Progressive CMOS Chuẩn nén hình...
Tặng ngay 300.000 đồng
Camera IP Dome 1.2 Megapixel Vivotek MD8531HCamera IP Dome 1.2 Megapixel Vivotek MD8531H
Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch Progressive CMOS Chuẩn nén hình...
Tặng ngay 200.000 đồng
Camera IP Dome 2.0 Megapixel Vivotek MD8562Camera IP Dome 2.0 Megapixel Vivotek MD8562
Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch CMOS Chuẩn nén hình ảnh: H.264,...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in - Printer
Máy in Laser Brother HL-L2321DMáy in Laser Brother HL-L2321D
Tốc độ in: 30 trang/ phút (A4) Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser Brother HL-L2361DNMáy in Laser Brother HL-L2361DN
Tốc độ in: 30-32 trang phút Độ phân giải: 2400 x 600 dpi
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser Wifi Brother HL-L2366DWMáy in Laser Wifi Brother HL-L2366DW
Chức năng in không dây, in 2 mặt tự động, 30 trang/phút (A4)
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng Brother DCP-L2520DMáy in Laser đa chức năng Brother DCP-L2520D
Tốc độ in: 30 trang/ phút (A4). Chức năng in 2 mặt tự động
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng Brother DCP-B7535DWMáy in Laser đa chức năng Brother DCP-B7535DW
Đa chức năng In - Copy – Sao chụp – Quét màu. Chức năng in hai...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng Brother MFC-L2701DMáy in Laser đa chức năng Brother MFC-L2701D
Tốc độ in: Lên đến 30 trang/ phút Độ phân giải in: 600 x...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser Wifi đa chức năng Brother MFC-L2701DWMáy in Laser Wifi đa chức năng Brother MFC-L2701DW
In, Fax, Fax qua máy tính, Photo, Scan, Wifi Tốc độ in, copy: 30...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng Brother MFC-L5700DNMáy in Laser đa chức năng Brother MFC-L5700DN
Chế độ in: In 2 mặt tự động, in qua mạng, in từ thiết bị...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser không dây Brother HL-L6200DWMáy in Laser không dây Brother HL-L6200DW
Tốc độ in: 48 trang/ phút Chế độ in: In qua mạng không dây,...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser không dây Brother HL-L6400DWMáy in Laser không dây Brother HL-L6400DW
Tốc độ in: 52 trang/ phút Chế độ in: In qua mạng không dây,...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng Wifi Brother MFC-L5900DWMáy in Laser đa chức năng Wifi Brother MFC-L5900DW
Chế độ in: In 2 mặt tự động, in qua mạng, in từ thiết bị...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng Wifi Brother MFC-L6900DWMáy in Laser đa chức năng Wifi Brother MFC-L6900DW
Máy in đa chức năng: In qua mạng/ Wireless, Copy, Scan màu, quét qua...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy Fax
Máy Fax Laser đa chức năng Brother FAX-2840Máy Fax Laser đa chức năng Brother FAX-2840
Chức năng: Fax, PC-Fax, In, Copy Tốc độ modem: 33.6Kbps
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy chiếu-Projector
Máy chiếu SONY VPL-DX221Máy chiếu SONY VPL-DX221
Cường độ sáng: 2.800 Ansi Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy chiếu SONY VPL-DX271Máy chiếu SONY VPL-DX271
Cường độ sáng: 3.600 Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy chiếu SONY VPL-EX430Máy chiếu SONY VPL-EX430
Công nghệ: 3 LCD BrightEra. Độ sáng: 3,200 lumens. Độ phân giải:...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy chiếu SONY VPL-EX435Máy chiếu SONY VPL-EX435
Cường độ chiếu sáng: 3.200 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024 x...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy chiếu SONY VPL-EX570Máy chiếu SONY VPL-EX570
Cường độ chiếu sáng: 4.200 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024 x...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy chiếu SONY VPL-DW241Máy chiếu SONY VPL-DW241
Cường độ sáng: 3.100 Lumens. Độ phân giải: XGA (1024 x 768Pixels)
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy chiếu siêu gần SONY VPL-SX631Máy chiếu siêu gần SONY VPL-SX631
Cường độ sáng: 3.300 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA)
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy chiếu không dây SONY VPL-EW435Máy chiếu không dây SONY VPL-EW435
Độ sáng: 3100 Ansi lumens. Độ phân giải: WXGA (1280x800)
Tặng ngay 500.000 đồng
MÁY CHIẾU SONY VPL-CX236MÁY CHIẾU SONY VPL-CX236
Cường độ sáng: 4.100 Lumens Độ phân giải: XGA (1024 x 768)
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy chiếu SONY VPL-CX276Máy chiếu SONY VPL-CX276
Công nghệ trình chiếu: 3 LCD. Cường độ chiếu sáng: 5200 Ansi...
Tặng ngay 500.000 đồng
MÁY CHIẾU SONY VPL-CW256MÁY CHIẾU SONY VPL-CW256
Cường độ sáng: 4500 Lumens Độ phân giải: WXGA (1280 x 800)
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy chiếu SONY VPL-CW276Máy chiếu SONY VPL-CW276
Công nghệ trình chiếu: 3 LCD. Cường độ chiếu sáng: 5100 Ansi...
Tặng ngay 500.000 đồng
MÁY CHIẾU SONY VPL-CH350MÁY CHIẾU SONY VPL-CH350
Cường độ chiếu sáng: 4000 Ansi Lumens Độ phân giải: 1920 x...
Tặng ngay 500.000 đồng
MÁY CHIẾU SONY VPL-CH355MÁY CHIẾU SONY VPL-CH355
Cường độ chiếu sáng: 4000 Ansi Lumens Độ phân giải: 1920 x...
Tặng ngay 500.000 đồng
MÁY CHIẾU SONY VPL-CH370MÁY CHIẾU SONY VPL-CH370
Cường độ chiếu sáng: 5000 Ansi Lumens Độ phân giải: 1920 x...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy chiếu SONY VPL-CH375Máy chiếu SONY VPL-CH375
Cường độ chiếu sáng: 5000 Ansi Lumens Độ phân giải: 1920 x...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy chiếu siêu gần và tương tác SONY VPL-SW631CMáy chiếu siêu gần và tương tác SONY VPL-SW631C
Cường độ chiếu sáng: 3.300 Ansi Lumens. Độ phân giải: WXGA...
Tặng ngay 500.000 đồng
MÁY CHIẾU SONY VPL-FX35MÁY CHIẾU SONY VPL-FX35
– Độ sáng: 5.000 ANSI lumens – Độ phân gairi: XGA (1024 x 768),...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy chiếu SONY VPL-FX37Máy chiếu SONY VPL-FX37
Cường độ chiếu sáng: 6000 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024 x...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy chiếu Laser SONY VPL-PWZ11Máy chiếu Laser SONY VPL-PWZ11
Cường độ sáng 5000 Ansi Lumens. Công nghệ trình chiếu 3 LCD...
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Máy chiếu SONY VPL-FH65Máy chiếu SONY VPL-FH65
Cường độ chiếu sáng: 6000 Ansi Lumens. Độ phân giải cao: 1920...
Tặng ngay 1.000.000 đồng
USB Wireless SONY IFU-WLM3USB Wireless SONY IFU-WLM3
Thiết bị kết nối Wireless cho tất cả các dòng máy chiếu SONY...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in - Printer
Máy in Laser HP LaserJet Pro M15A (W2G50A)Máy in Laser HP LaserJet Pro M15A (W2G50A)
Máy in Laser HP LaserJet Pro M15A hỗ trợ chức năng in một mặt....
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Pro M102a Máy in Laser HP LaserJet Pro M102a
Tốc độ in: 22 trang/phút. Độ phân giải in: 600x600 dpi, HP...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M102w Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M102w
Kết nối: Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n. - Tốc độ in 22...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser HP P102AMáy in Laser HP P102A
Loại máy in Laser trắng đen A4. Tốc độ in 22 trang/phút. Độ...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser không dây HP P102w Máy in Laser không dây HP P102w
Loại máy in Laser trắng đen A4. Tốc độ in 22 trang/phút. Độ...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Pro M12AMáy in Laser HP LaserJet Pro M12A
Tốc độ in: 18 trang/phút. In đảo mặt: Không. Chất lượng in...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M12W (T0L46A)Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M12W (T0L46A)
Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M12W hỗ trợ chức năng in...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Pro MFP M26A (T0L49A)Máy in Laser HP LaserJet Pro MFP M26A (T0L49A)
Máy in Laser HP LaserJet Pro MFP M26A hỗ trợ các chức năng Print,...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Pro MFP M28A (W2G54A)Máy in Laser HP LaserJet Pro MFP M28A (W2G54A)
Máy in Laser HP LaserJet Pro MFP M28A hỗ trợ các chức năng Print,...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M130a Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M130a
Chức năng: Print-Copy-Scan. Tốc độ in: 22 trang/phút
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M130nw Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M130nw
Chức năng: Print-Copy-Scan. Tốc độ in: 22 trang/phút. Wi-Fi...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M130fn Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M130fn
Chức năng: Print-Copy-Scan-Fax. Tốc độ in: 22 trang/phút
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M130fw Máy in Laser đa chức năng không dây HP LaserJet Pro MFP M130fw
Chức năng: Print-Copy-Scan-Fax. Tốc độ in: 22 trang/phút. Wi-Fi...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser không dây HP Neverstop Laser 1000w (4RY23A)Máy in Laser không dây HP Neverstop Laser 1000w (4RY23A)
Tốc độ in: 21/20ppm (letter/A4). Kết nối: Hi-Speed USB 2.0 port;...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet P2035Máy in Laser HP LaserJet P2035
Máy in laser trắng đen, khổ giấy A4, in 30 trang/phút, bộ nhớ...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Pro M201DMáy in Laser HP LaserJet Pro M201D
Công nghệ in: Laser. Tốc độ in: 25 trang/ phút. Chức năng in 2...
Tặng nón bảo hiểm
Máy in Laser HP LaserJet Pro M203dn (G3Q46A)Máy in Laser HP LaserJet Pro M203dn (G3Q46A)
In nhanh theo tốc độ công việc. In di động đơn giản. Tạo...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M203dw (G3Q47A)Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M203dw (G3Q47A)
In nhanh theo tốc độ công việc. In di động trở nên đơn...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Pro M402nMáy in Laser HP LaserJet Pro M402n
Tốc độ in: 38 trang/ phút (trắng đen, A4), 40 trang/ phút (trắng...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Pro M402dnMáy in Laser HP LaserJet Pro M402dn
Tốc độ in: 38 trang/ phút Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser không dây HP LaserJet Pro M402dwMáy in Laser không dây HP LaserJet Pro M402dw
Tốc độ in: 38 trang/ phút (trắng/ đen) Độ phân giải: 1200 x...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Pro M404dnMáy in Laser HP LaserJet Pro M404dn
Tốc độ in: 40pm (Letter). Hỗ trợ in 2 mặt tự động
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M227sdn Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M227sdn
Chức năng: Print-Copy-Scan. Tốc độ in: 28 trang/phút. 1200x1200 dpi
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M227FDNMáy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M227FDN
Máy in Laser đa chức năng: In, copy, scan, fax. Tốc độ in: 28...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200A (4RY21A)Máy in Laser đa chức năng HP Neverstop Laser MFP 1200A (4RY21A)
Chức năng: In, Scan, Copy. Tốc độ in: 20ppm (Letter)
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng không dây HP Neverstop Laser MFP 1200W (4RY26A)Máy in Laser đa chức năng không dây HP Neverstop Laser MFP 1200W (4RY26A)
Chức năng: In, Scan, Copy. Tốc độ in: 20pm (Letter)
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Pro MFP M433A ePrint (1VR14A)Máy in Laser HP LaserJet Pro MFP M433A ePrint (1VR14A)
Máy in Laser HP LaserJet Pro MFP M433A ePrint hỗ trợ các chức năng...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet M501nMáy in Laser HP LaserJet M501n
Tốc độ in: 43 trang/ phút (trắng/ đen) Độ phân giải: 600 x...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M506DNMáy in Laser HP LaserJet Enterprise M506DN
Chế độ in: In 2 mặt tự động, in qua mạng Tốc độ in: 45...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M426FDNMáy in Laser đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M426FDN
Máy in Laser đa chức năng: In, Copy, Scan, Fax Chế độ in: In 2...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy in Laser không dây đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M426FDWMáy in Laser không dây đa chức năng HP LaserJet Pro MFP M426FDW
Máy in Laser đa chức năng: In, Copy, Scan, Fax Chức năng đặc...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet MFP M436n (W7U01A)Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet MFP M436n (W7U01A)
Chức năng: Print, Copy, Scan. In đa năng Laser trắng đen A3.
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy in Laser khổ A3 HP LaserJet Pro M706nMáy in Laser khổ A3 HP LaserJet Pro M706n
Tốc độ in: 35 trang/phút. Chức năng in qua mạng LAN
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser A3 không dây đa chức năng HP LaserJet Pro M435NWMáy in Laser A3 không dây đa chức năng HP LaserJet Pro M435NW
Máy in Laser khổ giấy A3 đa chức năng: Print-Copy-Scan. In không...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M604nMáy in Laser HP LaserJet Enterprise M604n
Tốc độ in: 50 trang/ phút (trắng đen, A4) Độ phân giải: 1200...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M604dnMáy in Laser HP LaserJet Enterprise M604dn
Tốc độ in: 50 trang/ phút (trắng/ đen, A4), 52 trang/ phút...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M605dnMáy in Laser HP LaserJet Enterprise M605dn
Tốc độ in: 55 trang/ phút (trắng/ đen, A4), 58 trang/ phút...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M606dnMáy in Laser HP LaserJet Enterprise M606dn
Tốc độ in: 62 trang/ phút Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M607DN (K0Q15A)Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M607DN (K0Q15A)
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M607N hỗ trợ chức năng in một...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M608N (K0Q17A)Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M608N (K0Q17A)
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M608N hỗ trợ chức năng in một...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M608DN (K0Q18A)Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M608DN (K0Q18A)
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M608N hỗ trợ chức năng in một...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser không dây HP LaserJet Enterprise M608X (K0Q19A)Máy in Laser không dây HP LaserJet Enterprise M608X (K0Q19A)
Máy in Laser không dây HP LaserJet Enterprise M608X hỗ trợ chức...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M609DN (K0Q21A)Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M609DN (K0Q21A)
Máy in Laser HP LaserJet Enterprise M609DN hỗ trợ chức năng in một...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser không dây HP LaserJet Enterprise M609X (K0Q22A)Máy in Laser không dây HP LaserJet Enterprise M609X (K0Q22A)
Máy in Laser không dây HP LaserJet Enterprise M609X hỗ trợ chức...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525DN MFPMáy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525DN MFP
Chức năng: In, Copy, Scan Tốc độ in: 42 trang/ phút
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525F MFPMáy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525F MFP
Chức năng: In, Copy, Scan Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi (trắng/...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise M527dn (F2A76A)Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise M527dn (F2A76A)
Tích hợp nhiều chức năng: In, Scan, Copy đáng tin cậy và hợp...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise M527f (F2A77A)Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Enterprise M527f (F2A77A)
In, Scan, Copy, Fax đáng tin cậy và hợp lý cho những doanh nghiệp...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E72525dnMáy in Laser đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E72525dn
Máy in gồm những chức năng: Print, scan, copy, fax (tùy chọn)....
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E72525zMáy in Laser đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E72525z
Máy in gồm những chức năng: Print, scan, copy, fax (tùy chọn)....
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E72530dnMáy in Laser đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E72530dn
Máy in gồm những chức năng: Print, scan, copy, fax (tùy chọn)....
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E72530zMáy in Laser đa chức năng HP LaserJet Managed MFP E72530z
Máy in gồm những chức năng: Print, scan, copy, fax (tùy chọn)....
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy quét-SCANNER
Máy Quét HP Scanjet G4050 Flatbed Máy Quét HP Scanjet G4050 Flatbed
Máy quét độ phân giải cao 4800x9600dpi, công nghệ CCD
Tặng nón bảo hiểm
Máy Quét HP Scanjet 5590 Flatbed Máy Quét HP Scanjet 5590 Flatbed
Máy quét độ phân giải cao 2400x2400dpi, công nghệ CCD
Tặng nón bảo hiểm
Máy Quét HP Scanjet 8270 Document Flatbed Máy Quét HP Scanjet 8270 Document Flatbed
Máy quét độ phân giải cao 4800x4800dpi, công nghệ CCD
Tặng nón bảo hiểm
Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Pro 2500 f1Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Pro 2500 f1
Tốc độ quét ADF: 20 trang/ phút, 40 hình/ phút Công nghệ quét:...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy quét HP Scanjet Pro 2000 s1 Sheet-feed ScannerMáy quét HP Scanjet Pro 2000 s1 Sheet-feed Scanner
Loại Scan: Sheetfed. Tốc độ quét tài liệu tự động: Lên...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy quét HP Scanjet Pro 3000 s3 Sheet-feed ScannerMáy quét HP Scanjet Pro 3000 s3 Sheet-feed Scanner
Tốc độ quét tài liệu tự động: Lên đến 35 tờ/phút, 70...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Pro 3500 f1Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Pro 3500 f1
Tốc độ quét ADF: 25 trang/ phút, 50 hình/ phút Công nghệ...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 (L2755A)Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 (L2755A)
Chụp toàn bộ tài liệu với khả năng chụp quét hai mặt một...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy quét 2 mặt không dây HP Scanjet Pro 4500 fn1Máy quét 2 mặt không dây HP Scanjet Pro 4500 fn1
Quét 2 mặt. Công nghệ quét: CMOS CIS. Tốc độ quét ADF: 30 trang/...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 (L2757A)Máy quét 2 mặt Duplex HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 (L2757A)
Chức năng chuẩn: Scan 2 mặt khổ A4. Nạp giấy tự động (ADF...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy quét 2 mặt Duplex HP Scanjet ENTERPRISE 7500Máy quét 2 mặt Duplex HP Scanjet ENTERPRISE 7500
Quét ADF 2 mặt tự động, quét phẳng 1 mặt Tốc độ quét: 50...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy quét HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Duplex ADF Network (L2762A)Máy quét HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Duplex ADF Network (L2762A)
Máy quét HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Duplex ADF Network hỗ trợ...
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Máy quét HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 Duplex ADF Network (L2763A)Máy quét HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 Duplex ADF Network (L2763A)
Máy quét đa chức năng HP Digital Sender Flow 8500 fn2 Duplex ADF...
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Máy in - Printer
Máy in phun màu HP DeskJet Ink Advantage 1115 (F5S21B)Máy in phun màu HP DeskJet Ink Advantage 1115 (F5S21B)
Hỗ trợ in tối đa là khổ A4, đặc biệt có thể in khổ B5,...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng HP DeskJet Ink Advantage 2135 All-in-One Máy in phun màu đa chức năng HP DeskJet Ink Advantage 2135 All-in-One
Tốc độ in: 7.5 trang/ phút (trắng/ đen), 5.5 trang/ phút (màu)
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng Wifi HP DeskJet Ink Advantage 3635 All-in-OneMáy in phun màu đa chức năng Wifi HP DeskJet Ink Advantage 3635 All-in-One
Tốc độ in: 8.5 trang/ phút (trắng/ đen), 6 trang/ phút (màu)
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 2645Máy in phun màu đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 2645
Chức năng: In, Copy, Scan, Fax Tốc độ in: 7 trang/ phút (trắng/...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu không dây đa chức năng HP DeskJet Ink Advantage 3835 All-in-OneMáy in phun màu không dây đa chức năng HP DeskJet Ink Advantage 3835 All-in-One
Chức năng: In, Copy, Scan, Fax, Wireless. Tốc độ in: 8.5 trang/ phút...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu HP Officejet Pro 6230 ePrinterMáy in phun màu HP Officejet Pro 6230 ePrinter
Tốc độ in: 18 (trang/ phút, trắng/ đen), 10 (trang/ phút, màu)
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu Wifi HP Deskjet Ink Advantage 2675 AIO (V1N02B)Máy in phun màu Wifi HP Deskjet Ink Advantage 2675 AIO (V1N02B)
Máy in phun màu không dây HP Deskjet Ink Advantage 2675 AIO (V1N02B) hỗ...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu Wifi HP Deskjet Ink Advantage 5075 AIO (M2U86B)Máy in phun màu Wifi HP Deskjet Ink Advantage 5075 AIO (M2U86B)
Máy in phun màu Wifi HP Deskjet Ink Advantage 5075 AIO (M2U86B) hỗ trợ...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu Wifi HP Deskjet Ink Advantage 5275 AIO (M2U76B)Máy in phun màu Wifi HP Deskjet Ink Advantage 5275 AIO (M2U76B)
Máy in phun màu Wifi HP Deskjet Ink Advantage 5275 AIO (M2U76B) hỗ trợ...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu HP Ink Tank 315 All-in-One (Z4B04A)Máy in phun màu HP Ink Tank 315 All-in-One (Z4B04A)
Máy in phun màu HP Ink Tank 315 All-in-One (Z4B04A) có sẵn bộ đầu...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu không dây HP Ink Tank 415 All-in-One (Z4B53A)Máy in phun màu không dây HP Ink Tank 415 All-in-One (Z4B53A)
Máy in phun màu HP Ink Tank 315 All-in-One (Z4B04A) có sẵn bộ đầu...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu xách tay di động không dây HP OfficeJet 250 Mobile Printer (CZ992A) Máy in phun màu xách tay di động không dây HP OfficeJet 250 Mobile Printer (CZ992A)
Máy in phun màu xách tay di động không dây HP OfficeJet 250 Mobile...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng Wifi HP Deskjet Ink Advantage 4535 e-AiOMáy in phun màu đa chức năng Wifi HP Deskjet Ink Advantage 4535 e-AiO
Chức năng: In, Copy, Scan, Photo. Tốc độ in: 9.5 trang/ phút...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng không dây HP DeskJet Ink Advantage 3775 AIO (J9V87B)Máy in phun màu đa chức năng không dây HP DeskJet Ink Advantage 3775 AIO (J9V87B)
In, sao chép, chụp quét, kết nối không dây. Tốc độ in màu:...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 4675 AiOMáy in phun màu đa chức năng HP Deskjet Ink Advantage 4675 AiO
Chức năng: In, Copy, Scan, Fax, Photo. Tốc độ in: 9.5 trang/ phút...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng HP DeskJet GT 5810 AIO (L9U63A)Máy in phun màu đa chức năng HP DeskJet GT 5810 AIO (L9U63A)
Sử dụng MỰC IN LIÊN TỤC. All-in-One: In, Scan, Copy rất tiện...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng không dây HP DeskJet GT 5820 AIO (M2Q28A)Máy in phun màu đa chức năng không dây HP DeskJet GT 5820 AIO (M2Q28A)
Sử dụng MỰC IN LIÊN TỤC. Đa chức năng All-in-One: In, Scan,...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu không dây HP OfficeJet Pro 8210 (D9L63A)Máy in phun màu không dây HP OfficeJet Pro 8210 (D9L63A)
Tăng tốc in ấn nhờ tính năng in hai mặt. Hỗ trợ in trực...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 6970 AIO (J7K34A)Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 6970 AIO (J7K34A)
In phun màu, copy, quét ảnh (scan), fax với kết nối USB tới máy...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 6960 AIO (J7K33A)Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 6960 AIO (J7K33A)
Tích hợp nhiều chức năng cần thiết dành riêng cho nhu cầu...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu Wifi HP OfficeJet Pro 251DWMáy in phun màu Wifi HP OfficeJet Pro 251DW
Chức năng in 2 mặt tự động, in không dây Wifi
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in phun màu A3 Wifi HP OfficeJet 7110Máy in phun màu A3 Wifi HP OfficeJet 7110
Chức năng in mạng, in không dây Wifi… Tốc độ in màu: 29...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu không dây đa chức năng HP OfficeJet Pro 8710Máy in phun màu không dây đa chức năng HP OfficeJet Pro 8710
Máy in phun màu đa chức năng: In phun màu 2 mặt, Mạng + Wifi,...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 8720 AIO (D9L19A)Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 8720 AIO (D9L19A)
In, copy, scan, fax trong một thiết bị nhỏ gọn đáp ứng nhu...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 8730 AIO (D9L20A)Máy in phun màu đa chức năng không dây HP OfficeJet Pro 8730 AIO (D9L20A)
Chức năng: Print, copy, scan, fax, duplex, wireless. 24 trang/phút...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in phun màu không dây HP PageWide Pro 452dw (D3Q16D)Máy in phun màu không dây HP PageWide Pro 452dw (D3Q16D)
Là dòng máy in tốc độ cao với khả năng hoàn thành 40 trang...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng HP PageWide Pro 477dw (D3Q20D)Máy in phun màu đa chức năng HP PageWide Pro 477dw (D3Q20D)
Chức năng chính: Wireless (không dây), In, Fax, Scan và Copy.
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in phun màu không dây HP PageWide Pro 552dw (D3Q17D)Máy in phun màu không dây HP PageWide Pro 552dw (D3Q17D)
Tốc độ in siêu tốc 50 trang/phút cho cả in đơn sắc và in màu.
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng không dây HP PageWide Pro 577dw (D3Q21D)Máy in phun màu đa chức năng không dây HP PageWide Pro 577dw (D3Q21D)
Chức năng: Wireless (không dây), Print (In), Fax, Scan và Copy với...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy in phun màu đa chức năng HP Officejet Enterprise Color MFP X585dnMáy in phun màu đa chức năng HP Officejet Enterprise Color MFP X585dn
Chức năng: In, Copy, Scan. Tốc độ in: 42 trang/ phút (trắng/...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy chiếu-Projector
MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB303MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB303
Cường độ chiếu sáng: 3100 ANSI Lumens. Transparent LCD panel (x3,...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy chiếu PANASONIC PT-LB353Máy chiếu PANASONIC PT-LB353
Cường độ chiếu sáng: 3300 ANSI Lumens. Công nghệ LCD.
Tặng ngay 100.000 đồng
MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB383MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB383
Cường độ chiếu sáng: 3800 ANSI Lumens. Độ phân giải: 1024 x...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy chiếu PANASONIC PT-LB385Máy chiếu PANASONIC PT-LB385
Độ phân giải thực: XGA (1024x768). Độ sáng: 3800 ANSI Lumens
Tặng ngay 200.000 đồng
MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB423MÁY CHIẾU PANASONIC PT-LB423
Cường độ chiếu sáng: 4100 ANSI Lumens. Độ phân giải 1024x768...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy chiếu Panasonic PT-LB425Máy chiếu Panasonic PT-LB425
Công nghệ LCD. Độ sáng 4,100 ANSI Lumen. Độ phân giải XGA (1,024...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy chiếu PANASONIC PT-LW373Máy chiếu PANASONIC PT-LW373
Cường độ chiếu sáng: 3,600 ANSI Lumens. Độ phân giải: 1,280 x...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy chiếu PANASONIC PT-VW540AMáy chiếu PANASONIC PT-VW540A
Cường độ chiếu sáng: 5,500 ANSI Lumens. Độ phân giải: 1,280 x...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy chiếu PANASONIC PT-VW540Máy chiếu PANASONIC PT-VW540
Cường độ chiếu sáng 5500 Ansi Lumens. Độ phân giải 1200x800...
Tặng ngay 200.00 đồng
Máy chiếu PANASONIC PT-TX320Máy chiếu PANASONIC PT-TX320
Cường độ chiếu sáng: 3,200 ANSI Lumens. Độ phân giải: 1,024 x...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy chiếu PANASONIC PT-VX430Máy chiếu PANASONIC PT-VX430
Cường độ chiếu sáng: 4500 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1024x768...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy chiếu PANASONIC PT-VX615NMáy chiếu PANASONIC PT-VX615N
Cường độ chiếu sáng: 5,500 ANSI Lumens. Độ phân giải: 1024 x...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy chiếu Laser Panasonic PT-VMZ40Máy chiếu Laser Panasonic PT-VMZ40
Hỗ trợ công nghệ LCD. Light source Laser Diode. Độ sáng 4,500 ANSI...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy chiếu Laser PANASONIC PT-MZ570AMáy chiếu Laser PANASONIC PT-MZ570A
Cường độ chiếu sáng: 5500 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1920 x...
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Máy chiếu Laser PANASONIC PT-MZ670AMáy chiếu Laser PANASONIC PT-MZ670A
Cường độ chiếu sáng: 6500 Ansi Lumens. Độ phân giải: 1920 x...
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Máy in - Printer
Máy in Laser không dây Canon LBP-6030WMáy in Laser không dây Canon LBP-6030W
Tốc độ in: 18 trang/ phút (A4), 19 trang/ phút (Letter)
Tặng ngay 50.000 đồng
Máy in Laser không dây Canon LBP-6230DWMáy in Laser không dây Canon LBP-6230DW
Tốc độ in: 25 trang/ phút (trắng/ đen, 1 mặt), 15.4 trang/ phút...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser Canon LBP 2900Máy in Laser Canon LBP 2900
Máy in Laser trắng đen, giấy A4, in 12 trang/phút, bộ nhớ 2MB
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng Canon MF3010AEMáy in Laser đa chức năng Canon MF3010AE
Chức năng: In, quét, copy Tốc độ in: 18 ppm (A4)
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser không dây Canon LBP 162DWMáy in Laser không dây Canon LBP 162DW
Tốc độ in: 28/30 trang/phút (A4/ Letter). Hỗ trợ in 2 mặt tự...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng Canon imageCLASS MF241DMáy in Laser đa chức năng Canon imageCLASS MF241D
Chức năng: In 2 mặt, Scan, Copy. Tốc độ: 27 trang/ phút khổ A4.
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser không dây Canon LBP151DWMáy in Laser không dây Canon LBP151DW
Máy in laser không dây lý tưởng cho nhu cầu sử dụng của văn...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng không dây Canon imageCLASS MF232wMáy in Laser đa chức năng không dây Canon imageCLASS MF232w
Máy in đa chức năng không dây: In, copy, scan, in qua mạng
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser CANON LBP161DN+Máy in Laser CANON LBP161DN+
Tốc độ in: 28/30 trang/phút (A4 / Letter), in 2 mặt tự động
Máy in Laser Canon LBP 161DnMáy in Laser Canon LBP 161Dn
Tốc độ in: 28 trang/phút (A4). Chế độ in: 2 mặt tự động.
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng Canon MF 235Máy in Laser đa chức năng Canon MF 235
Máy in đa chức năng: In – Scan – Copy – Fax – ADF. Tốc độ...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser không dây đa chức năng Canon imageCLASS MF113WMáy in Laser không dây đa chức năng Canon imageCLASS MF113W
Máy in đa chức năng không dây In, copy, scan, in qua mạng. Tốc...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF237wMáy in Laser không dây đa chức năng Canon MF237w
Máy in Laser đa chức năng Canon MF237w gồm các chức năng: Copy,...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser không dây đa chức năng imageCLASS Canon MF269DwMáy in Laser không dây đa chức năng imageCLASS Canon MF269Dw
Bao gồm các chức năng In, Sao chép, Quét, Fax.
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF249DwMáy in Laser không dây đa chức năng Canon MF249Dw
Máy in Laser đa chức năng CanonMF249Dwbao gồm các chức năng: In,...
Tặng ngay 300.000 đồng
Máy in Laser không dây Canon i-SENSYS LBP252DWMáy in Laser không dây Canon i-SENSYS LBP252DW
Tốc độ in: 33 trang/ phút (A4), 16.8 trang/ phút (duplex A4) Độ...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng Canon FAX-L170Máy in Laser đa chức năng Canon FAX-L170
Máy in Laser đa chức năng: Print-Copy-Fax. Tốc độ in: 18...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in đa chức năng Laser Canon MF246DnMáy in đa chức năng Laser Canon MF246Dn
Máy in Laser đa chức năng Canon MF246Dn gồm các chức năng: Copy,...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng Canon imageCLASS MF226dnMáy in Laser đa chức năng Canon imageCLASS MF226dn
Tốc độ in: 27 trang/ phút. Độ phân giải in: 600 x 600dpi
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF416DwMáy in Laser không dây đa chức năng Canon MF416Dw
Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF416Dw bao gồm các...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser đa chức năng không dây Canon MF426DwMáy in Laser đa chức năng không dây Canon MF426Dw
Máy in đa chức năng: In, Sao chụp, Quét, Fax. Tốc độ in, copy:...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser khổ A3 CANON imageCLASS LBP8100nMáy in Laser khổ A3 CANON imageCLASS LBP8100n
Tốc độ in: 30 trang/ phút (A4)/ 15 trang/ phút (A3). Độ phân...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser khổ A3 Canon LBP 8780xMáy in Laser khổ A3 Canon LBP 8780x
Tốc độ in: 40 trang/ phút Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF515XMáy in Laser không dây đa chức năng Canon MF515X
Máy in Laser đa chức năng Canon MF515X bao gồm các chức năng: In,...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser không dây đa chức năng Canon MF525XMáy in Laser không dây đa chức năng Canon MF525X
Hỗ trợ in 2 mặt tự động, kết nối Wifi. Tốc độ in, Copy 43...
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser Canon LBP 351XMáy in Laser Canon LBP 351X
Tốc độ in: 55 trang/phút (A4). Chế độ in: 2 mặt tự động.
Tặng ngay 500.000 đồng
Máy in Laser Canon LBP 352XMáy in Laser Canon LBP 352X
Tốc độ in: 62 trang/phút (A4). Chế độ in: 2 mặt tự động.
Tặng ngay 500.000 đồng
Cáp Quang-Máy đo Quang
Măng xông cáp quang CSC-1033 / CSC-1033C  Măng xông cáp quang CSC-1033 / CSC-1033C
Măng xông cơ khí bảo vệ mối hàn cáp quang. 4 cổng cáp ra, vào...
Tặng ngay 50.000 đồng..
Măng xông cáp quang MX-08Măng xông cáp quang MX-08
Măng xông quang treo dung lượng 8FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
Tặng ngay 50.000 đồng
Măng xông cáp quang MX-12Măng xông cáp quang MX-12
Măng xông quang treo dung lượng 12FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
Tặng ngay 50.000 đồng
Măng xông cáp quang  MX-24Măng xông cáp quang MX-24
Măng xông quang treo dung lượng 24FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
Tặng ngay 50.000 đồng
Măng xông cáp quang MX-48 Măng xông cáp quang MX-48
Măng xông quang treo dung lượng 48FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
Tặng ngay 50.000 đồng
Măng xông cáp quang MX-72Măng xông cáp quang MX-72
Măng xông quang treo dung lượng 72FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
Tặng ngay 50.000 đồng
Măng xông cáp quang MX-96Măng xông cáp quang MX-96
Măng xông quang treo dung lượng 96FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
Tặng ngay 50.000 đồng
Hộp phối quang loại khay trượt ODF-2022Hộp phối quang loại khay trượt ODF-2022
·       Hộp phối quang loại khay trượt gắn trên Rack 19...
Tặng ngay 50.000 đồng..
Hộp phối quang trong nhà ODF-04FO RMHộp phối quang trong nhà ODF-04FO RM
Hộp phối quang ODF-04FO RM gồm có 4 port FO - Hộp thiết kế...
Tặng ngay 50.000 đồng
Hộp phối quang trong nhà ODF-08FO RMHộp phối quang trong nhà ODF-08FO RM
Hộp phối quang ODF-08FO RM gồm có 8 port FO - Hộp thiết kế...
Tặng ngay 50.000 đồng
Hộp phối quang trong nhà ODF-12FO RMHộp phối quang trong nhà ODF-12FO RM
Hộp phối quang ODF-12FO RM gồm có 12 port FO Hộp thiết kế...
Tặng ngay 50.000 đồng
Hộp phối quang trong nhà ODF-24FO RMHộp phối quang trong nhà ODF-24FO RM
Hộp phối quang ODF-24FO RM gồm có 24 port FO Hộp thiết kế...
Tặng ngay 50.000 đồng
Hộp phối quang trong nhà ODF-48FO RMHộp phối quang trong nhà ODF-48FO RM
Hộp phối quang ODF-48FO RM gồm có 48 port FO - Hộp thiết kế...
Tặng ngay 100.000 đồng
Hộp phối quang trong nhà ODF-96FO RMHộp phối quang trong nhà ODF-96FO RM
Hộp phối quang ODF-96FO RM gồm có 96 port FO Hộp thiết kế theo...
Tặng ngay 100.000 đồng
Tủ phối quang ODF-04FO WMOTủ phối quang ODF-04FO WMO
Tủ phối quang ODF-04FO WMO gồm 4 port FO. Tủ được thiết kế...
Tặng ngay 100.000 đồng
Tủ phối quang ODF-08FO WMOTủ phối quang ODF-08FO WMO
Tủ phối quang ODF-08FO WMO gồm 8 port FO. Tủ được thiết kế...
Tặng ngay 100.000 đồng
Tủ phối quang ODF-12FO WMOTủ phối quang ODF-12FO WMO
Tủ phối quang ODF-12FO WMO gồm 12 port FO. Tủ được thiết kế...
Tặng ngay 100.000 đồng
Tủ phối quang ODF-24FO WMOTủ phối quang ODF-24FO WMO
Tủ phối quang ODF-24FO WMO gồm 24 port FO. Tủ được thiết kế...
Tặng ngay 100.000 đồng
Tủ phối quang ODF-48FO WMOTủ phối quang ODF-48FO WMO
Tủ phối quang ODF-48FO WMO gồm 48 port FO. Tủ được thiết kế...
Tặng ngay 100.000 đồng
Cáp mạng và phụ kiện
Cáp mạng COMMSCOPE/AMP CAT-5E UTPCáp mạng COMMSCOPE/AMP CAT-5E UTP
Part Number: 6-219590-2 Cáp mạng Enhanced Category 5e UTP, CM, 4-Pair,...
Tặng ngay 100.000 đồng
Cáp mạng chống nhiễu COMMSCOPE/AMP CAT-5E FTPCáp mạng chống nhiễu COMMSCOPE/AMP CAT-5E FTP
Part Number: 0-0219413-2 Cáp mạng chống nhiễu COMMSCOPE Category 5e...
Tặng ngay 100.000 đồng
Cáp mạng COMMSCOPE/AMP CAT-6 UTPCáp mạng COMMSCOPE/AMP CAT-6 UTP
Part Number: 0-1427254-6. Cáp mạng COMMSCOPE Category 6 UTP, CM, 4-Pair,...
Tặng ngay 100.000 đồng
Cáp mạng COMMSCOPE/AMP CAT-6A FTPCáp mạng COMMSCOPE/AMP CAT-6A FTP
Part number: 1859218-2. COMMSCOPE Category 6A FTP (XG) Cable, 4-Pair, 23AWG,...
Tặng ngay 100.000 đồng
Patch panel 24 port CAT5E COMMSCOPE/AMPPatch panel 24 port CAT5E COMMSCOPE/AMP
COMMSCOPE Category 5E Patch Panel, Unshielded, 24-Port, SL
Tặng ngay 100.000 đồng
Patch panel 24 port CAT6 COMMSCOPE/AMPPatch panel 24 port CAT6 COMMSCOPE/AMP
COMMSCOPE Category 6 Patch Panel, Unshielded, 24-Port, SL
Tặng ngay 100.000 đồng
Patch panel 48 port CAT5E COMMSCOPE/ AMPPatch panel 48 port CAT5E COMMSCOPE/ AMP
COMMSCOPE Category 5E Patch Panel, Unshielded, 48-Port, SL
Tặng ngay 100.000 đồng
Patch panel 48 port CAT6 COMMSCOPE/AMPPatch panel 48 port CAT6 COMMSCOPE/AMP
COMMSCOPE Category 6 Patch Panel, Unshielded, 48-Port, SL
Tặng ngay 100.000 đồng
Cáp mạng chống cháy SCHNEIDER CAT6 UTPCáp mạng chống cháy SCHNEIDER CAT6 UTP
CAT 6 4 pair UTP Cable 305m Blue, CM RATED Cấp độ chống cháy: CM
Tặng ngay 100.000 đồng
Camera quan sát
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH DGD1304PVĐầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH DGD1304PV
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh. Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA dung lượng...
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình Pentabrid 4 kênh AVTECH DGD1005(EU)Đầu ghi hình Pentabrid 4 kênh AVTECH DGD1005(EU)
Đầu ghi hình 4 kênh HD-TVI 5 Megapixel. Chuẩn nén hình ảnh:...
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH DGD2404Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH DGD2404
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh. Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng...
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH AVZ1005Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH AVZ1005
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh. Tương thích với tín hiệu Video:...
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH AVZ404Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh AVTECH AVZ404
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh. Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng...
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình Quadbrid 8 kênh AVTECH DGD1008PVĐầu ghi hình Quadbrid 8 kênh AVTECH DGD1008PV
Hỗ trợ ngõ vào AHD/ TVI/ CVI/ 960H. Chuẩn nén hình ảnh: H.264.
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình Pentabrid 8 kênh AVTECH DGD1008Đầu ghi hình Pentabrid 8 kênh AVTECH DGD1008
Chuẩn nén hình ảnh: H.264. Video Signal: TVI/AHD/CVI/960H/IP
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình Pentabrid 8 kênh AVTECH DGD1009(EU)Đầu ghi hình Pentabrid 8 kênh AVTECH DGD1009(EU)
Chuẩn nén hình ảnh: H.265+. Video Signal: TVI/AHD/CVI/960H/IP
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh AVTECH DGD1308APVĐầu ghi hình HD-TVI 8 kênh AVTECH DGD1308APV
Zoom số: 2x. Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng (lên đến 6TB).
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh AVTECH AVZ1009Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh AVTECH AVZ1009
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh. Chuẩn nén hình ảnh: H.265
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh AVTECH AVZ308Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh AVTECH AVZ308
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh. Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung lượng...
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình AHD/ TVI/ 960H 8 kênh AVTECH AVZ207Đầu ghi hình AHD/ TVI/ 960H 8 kênh AVTECH AVZ207
Đầu ghi hình AHD/ TVI/ 960H 8 kênh. Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA dung...
Tặng ngay 200.000 đồng
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh AVTECH DGD1316APVĐầu ghi hình HD-TVI 16 kênh AVTECH DGD1316APV
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh. Hỗ trợ 3 ổ cứng SATA dung lượng...
Tặng ngay 200.000 đồng
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh AVTECH DGD1017AĐầu ghi hình HD-TVI 16 kênh AVTECH DGD1017A
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh. Chuẩn nén hình ảnh: H.265
Tặng ngay 200.000 đồng
Đầu ghi hình Pentabrid 16 kênh AVTECH AVZ2017Đầu ghi hình Pentabrid 16 kênh AVTECH AVZ2017
Đầu ghi hình 16 kênh hỗ trợ kết nối camera IP/ AHD/ TVI/ CVI/...
Tặng ngay 200.000 đồng
Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh AVTECH DGD8132Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh AVTECH DGD8132
Chuẩn nén hình ảnh: H.264. 8 ổ cứng SATA dung lượng lưu trữ...
Tặng ngay 500.000 đồng
Đầu ghi hình HD-TVI 36 kênh AVTECH AVZ8136Đầu ghi hình HD-TVI 36 kênh AVTECH AVZ8136
Hỗ trợ kết nối camera IP/AHD/TVI/CVI/960H + 4 kênh IP. Chuẩn nén...
Tặng ngay 500.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh AVTECH DGH1104(EU)Đầu ghi hình camera IP 4 kênh AVTECH DGH1104(EU)
Đầu ghi hình IP 4 kênh 4 Port PoE, up to 8 Megapixel @120IPS
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh AVTECH AVH1104Đầu ghi hình camera IP 4 kênh AVTECH AVH1104
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh. Chuẩn nén hình ảnh: H.265
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh AVTECH AVH304EA(EU)Đầu ghi hình camera IP 4 kênh AVTECH AVH304EA(EU)
Đầu ghi hình IP 4 Kênh 4 Port POE, 3 Megapixel. Chuẩn nén hình...
Tặng ngay 300.000 đồng
Đầu ghi hình Camera IP 6 kênh AVTECH AVH306ZĐầu ghi hình Camera IP 6 kênh AVTECH AVH306Z
NVR and Megapixel IP camera solution
Tặng ngay 200.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh AVTECH DGH1109(EU)Đầu ghi hình camera IP 8 kênh AVTECH DGH1109(EU)
Đầu ghi hình IP 9 kênh 8 Port POE, up to 8 Megapixel @240IPS
Tặng ngay 200.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh AVTECH AVH1109Đầu ghi hình camera IP 8 kênh AVTECH AVH1109
Tương thích với tín hiệu ngõ ra: HDMI (4K, 2K), VGA, AV
Tặng ngay 200.000 đồng
Đầu ghi hình Camera IP 12 kênh AVTECH AVH312Đầu ghi hình Camera IP 12 kênh AVTECH AVH312
Đầu ghi hình camera IP 12 kênh kỹ thuật số. Định dạng nén:...
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh NVR AVTECH AVH315Đầu ghi hình camera IP 16 kênh NVR AVTECH AVH315
Hoàn toàn tương thích trên iPhone & iPad, và Internet Explorer trên...
Tặng ngay 100.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh AVTECH DGH2116(EU)Đầu ghi hình camera IP 16 kênh AVTECH DGH2116(EU)
Đầu ghi hình IP 16 kênh 8 Port POE, up to 8 Megapixel @480IPS
Tặng ngay 200.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh AVTECH AVH2116 (EU)Đầu ghi hình camera IP 16 kênh AVTECH AVH2116 (EU)
Đầu ghi hình IP 16 kênh 8 Port POE, up to 8 Megapixel
Tặng ngay 300.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh AVTECH AVH8516Đầu ghi hình camera IP 16 kênh AVTECH AVH8516
Đầu ghi hình camera IP AVH8516 với công nghệ nén H.265 nâng cao...
Tặng ngay 500.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 36 kênh AVTECH DGH8536LĐầu ghi hình camera IP 36 kênh AVTECH DGH8536L
Đầu ghi hình camera IP 36 kênh. Chuẩn nén hình ảnh: H.265
Tặng ngay 500.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 36 kênh AVTECH DGH8536Đầu ghi hình camera IP 36 kênh AVTECH DGH8536
Đầu ghi hình IP 36 kênh lên đến 8 Megapixel. Chuẩn nén hình...
Tặng ngay 500.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 36 kênh AVTECH AVH8536Đầu ghi hình camera IP 36 kênh AVTECH AVH8536
Hỗ trợ 8 ổ cứng SATA dung lượng lưu trữ mỗi ổ cứng lên...
Tặng ngay 500.000 đồng
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh AVTECH AVH364Đầu ghi hình camera IP 64 kênh AVTECH AVH364
Đầu ghi hình camera IP 64 kênh. Hỗ trợ 10 ổ cứng với dung...
Tặng ngay 1.500.000 đồng
Hộp lưu trữ ổ cứng ngoài AVTECH AVX992Hộp lưu trữ ổ cứng ngoài AVTECH AVX992
Hộp ổ cứng lưu trữ ngoài có thể gắn được 10 ổ cứng...
Tặng ngay 500.000 đồng
Báo cháy-Báo trộm
Báo cháy, báo trộm có và không dây KARASSN KS-858EBáo cháy, báo trộm có và không dây KARASSN KS-858E
Màn hình LCD dùng để cấu hình cho hệ thống. 16 vùng: 8 có...
Tặng ngay 100.000 đồng
Báo cháy, báo động có dây-không dây KARASSN KS-858GBáo cháy, báo động có dây-không dây KARASSN KS-858G
Báo động, báo cháy PSTN + GSM/GPRS 16 vùng (08 wired zones, 08...
Tặng ngay 100.000 đồng
Báo trộm có dây-không dây KARASSN KS-899GSMBáo trộm có dây-không dây KARASSN KS-899GSM
Module GSM, hỗ trợ 4 băng tần: 850MHz/ 900MHz/ 1800MHz/ 1900MHz
Tặng ngay 100.000 đồng
Báo trộm có dây và không dây KARASSN KS-W2EBáo trộm có dây và không dây KARASSN KS-W2E
Báo trộm TCP/IP và GSM 32 vùng không dây, 08 vùng có dây (32...
Tặng ngay 100.000 đồng
Báo cháy, báo động có dây-không dây KARASSN KS-W2BBáo cháy, báo động có dây-không dây KARASSN KS-W2B
Báo động, báo cháy TCP/IP & GSM/ GPRS 40 vùng (08 wired zones, 32...
Tặng ngay 200.000 đồng
Đầu dò báo trộm hồng ngoại có dây Outdoor KARASSN KS-208TĐầu dò báo trộm hồng ngoại có dây Outdoor KARASSN KS-208T
Đầu dò hồng ngoại kép chống báo giả, có dây, outdoor
Tặng ngay 50.000 đồng..
ĐẦU DÒ BÁO KHÓI KHÔNG DÂY KARASSN SS-168WEĐẦU DÒ BÁO KHÓI KHÔNG DÂY KARASSN SS-168WE
Báo tại chỗ và kết nối với các bộ trung tâm. Khi có sự...
Tặng ngay 50.000 đồng..
Đầu dò báo khói không dây ESCORT ESC-218A3Đầu dò báo khói không dây ESCORT ESC-218A3
Kết nối với các bộ trung tâm báo động. Báo động tại...
Tặng ngay 50.000 đồng..
Đầu dò báo vỡ kính có dây PARADOX BP-10Đầu dò báo vỡ kính có dây PARADOX BP-10
Dùng cảm biến sóng âm. Kết nối có dây với các trung tâm...
Tặng ngay 50.000 đồng..
Đầu dò báo rò rỉ gas không dây ESCORT ESC-200AWĐầu dò báo rò rỉ gas không dây ESCORT ESC-200AW
Báo động tại chỗ khi có rò rỉ Gas. Kết nối không dây và...
Tặng ngay 50.000 đồng..
Loa không dây sử dụng trong nhà KARASSN KS-70ALoa không dây sử dụng trong nhà KARASSN KS-70A
Mức âm lượng lớn hơn 100dB. Tầm xa trên 100 mét. Khi có...
Tặng ngay 50.000 đồng
Loa không dây sử dụng ngoài trời KARASSN KS-70BLoa không dây sử dụng ngoài trời KARASSN KS-70B
Mức âm lượng lớn hơn 100dB. Tầm xa trên 500 mét.
Tặng ngay 50.000 đồng
Nút nhấn khẩn không dây KARASSN KS-11DNút nhấn khẩn không dây KARASSN KS-11D
Nút nhấn khẩn không dây dùng để báo động khẩn cấp khi có...
Tặng ngay 50.000 đồng
Bàn phím điều khiển KARASSN KS-33EBàn phím điều khiển KARASSN KS-33E
Bàn phím điều khiển có dây sử dụng cho tủ trung tâm KS-W2E.
Tặng ngay 50.000 đồng
Còi báo động có dây ESC-207Còi báo động có dây ESC-207
Độ lớn âm thanh báo động: 112 dB ở khoảng cách 1 mét với...
Tặng ngay 50.000 đồng..
Máy ghi âm điện thoại
Máy ghi âm điện thoại 1 lines Zibosoft ZS-U2101Máy ghi âm điện thoại 1 lines Zibosoft ZS-U2101
Thiết bị ghi âm điện thoại 2 lines, kết nối với máy tính...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy ghi âm điện thoại 8 lines Zibosoft ZS-2608Máy ghi âm điện thoại 8 lines Zibosoft ZS-2608
Card ghi âm điện thọai 8 lines, mở rộng 64 lines. Ghi âm đồng...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy ghi âm điện thoại 16 lines Zibosoft ZS-2616Máy ghi âm điện thoại 16 lines Zibosoft ZS-2616
Ghi âm đồng thời 16 đường trung kế, không hạn chế số máy...
Tặng ngay 200.000 đồng
Thiết bị mạng
Wireless-N Router CISCO LINKSYS RE3000WWireless-N Router CISCO LINKSYS RE3000W
Thiết kế theo kiểu dáng chuyên dụng để sử dụng mở rộng...
Tặng ngay 50.000 đồng
Simultaneous Dual Band Range Extender LINKSYS RE4100WSimultaneous Dual Band Range Extender LINKSYS RE4100W
Thiết kế theo kiểu dáng chuyên dụng để sử dụng mở rộng...
Tặng ngay 50.000 đồng
AC1200 BOOST EX Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE6400HGAC1200 BOOST EX Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE6400HG
Sử dụng mở rộng vùng phủ sóng cho các thiết bị wireless...
Tặng ngay 100.000 đồng
AC1200 Dual-Band Wireless range extender LINKSYS RE6500HGAC1200 Dual-Band Wireless range extender LINKSYS RE6500HG
4 Gigabit Ethernet ports, 2 High gain antennas, Simultaneous dual band
Tặng ngay 100.000 đồng
Max-Stream AC1900+ Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE7000Max-Stream AC1900+ Wi-Fi Range Extender LINKSYS RE7000
Latest Wireless-AC technology for simultaneously streaming and gaming on...
Tặng ngay 100.000 đồng
N750 Dual-Band Wireless ADSL2+ Modem Router CISCO LINKSYS X3500N750 Dual-Band Wireless ADSL2+ Modem Router CISCO LINKSYS X3500
Tốc độ wireless chuẩn N lên đến 300 Mbps, công nghệ MIMO...
Tặng ngay 100.000 đồng
Wireless-N Router CISCO LINKSYS E1200Wireless-N Router CISCO LINKSYS E1200
Hỗ trợ 4 cổng chuyển mạch Fast Ethernet Hỗ trợ tốc độ...
Tặng ngay 50.000 đồng
Wireless-N Router CISCO LINKSYS E1700Wireless-N Router CISCO LINKSYS E1700
Phát sóng không dây chuẩn N mới nhất tốc độ 300Mbps.
Tặng ngay 50.000 đồng
Wireless-N Router CISCO LINKSYS E2500Wireless-N Router CISCO LINKSYS E2500
Hỗ trợ 4 cổng chuyển mạch Fast Ethernet Hỗ trợ tốc độ...
Tặng ngay 50.000 đồng
N600 Dual-Band Smart Wifi Wireless router LINKSYS EA2750N600 Dual-Band Smart Wifi Wireless router LINKSYS EA2750
4 Gigabit LAN, 1 Gigabit WAN, 1 USB 2.0, tốc độ không dây lên đến...
Tặng ngay 100.000 đồng
AC1200 Dual-Band Smart Wi-Fi Wireless Router LINKSYS EA6100AC1200 Dual-Band Smart Wi-Fi Wireless Router LINKSYS EA6100
Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) đồng...
Tặng ngay 100.000 đồng
Smart WiFi Router CISCO LINKSYS EA6350Smart WiFi Router CISCO LINKSYS EA6350
Sử dụng 4 cổng Ethernet và 1 cổng USB 30 Tốc độ tối đa:...
Tặng ngay 100.000 đồng
Smart Wi-Fi Router CISCO LINKSYS EA6900 Smart Wi-Fi Router CISCO LINKSYS EA6900
Simultaneous Dual-Band with speeds up to 600 + 1300Mbps, Gigabit Ethernet...
Tặng ngay 200.000 đồng
AC1900 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS EA7500AC1900 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS EA7500
Wireless Router với kỹ thuật AC tiên tiến cho tốc độ cao,...
Tặng ngay 200.000 đồng
Max-Stream AC2200 Tri-Band Wi-Fi Router LINKSYS EA8300Max-Stream AC2200 Tri-Band Wi-Fi Router LINKSYS EA8300
Three bands that deliver the fastest combined Wi-Fi speeds to more devices.
Tặng ngay 200.000 đồng
AC2400 Dual-Band Wireless Router LINKSYS E8350AC2400 Dual-Band Wireless Router LINKSYS E8350
AC2400 Dual-Band Gigabit Wifi with 4 Antenna External
Tặng ngay 200.000 đồng
Max-Stream AC2600 MU-MIMO Smart WiFi Router LINKSYS EA8500Max-Stream AC2600 MU-MIMO Smart WiFi Router LINKSYS EA8500
Delivers a stronger connection at a wider range than a single band at speeds...
Tặng ngay 200.000 đồng
AC3200 Tri-Band Smart Wireless Router CISCO LINKSYS EA9200AC3200 Tri-Band Smart Wireless Router CISCO LINKSYS EA9200
4 port LAN Gigabit, 1 port Gigabit WAN, 1 port USB 2.0, 1 port eSATA
Tặng ngay 200.000 đồng
Max-Stream AC4000 Tri-Band Wi-Fi Router LINKSYS EA9300Max-Stream AC4000 Tri-Band Wi-Fi Router LINKSYS EA9300
Three bands that deliver the fastest combined Wi-Fi speeds to more devices.
Tặng ngay 200.000 đồng
AC5400 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS EA9500AC5400 MU-MIMO Gigabit Router LINKSYS EA9500
Wireless Router chuẩn A+N phát hai băng tần (2.4GHz và 5GHz) đồng...
Tặng ngay 200.000 đồng
Smart WiFi Router CISCO LINKSYS WRT1900ACSmart WiFi Router CISCO LINKSYS WRT1900AC
Tích hợp 4 ăngten thu phát sóng kết hợp với công nghệ hội...
Tặng ngay 200.000 đồng
Business Access Point Wireless N300 with PoE LINKSYS LAPN300Business Access Point Wireless N300 with PoE LINKSYS LAPN300
Wireless Access Point chuẩn N, hoạt động với tần số 2.4 GHz
Tặng ngay 100.000 đồng
Business Access Point Wireless N600 Dualband with PoE LINKSYS LAPN600Business Access Point Wireless N600 Dualband with PoE LINKSYS LAPN600
Wireless Access Point chuẩn N, Hoạt động đồng thời với 2 tần...
Tặng ngay 100.000 đồng
Business Access Point Wireless AC1200 Dual-band with PoE LINKSYS LAPAC1200Business Access Point Wireless AC1200 Dual-band with PoE LINKSYS LAPAC1200
Wireless Access Point chuẩn N/AC, hoạt động đồng thời với 2...
Tặng ngay 200.000 đồng
Business Access Point Wireless AC1750 Dual-band with PoE LINKSYS LAPAC1750Business Access Point Wireless AC1750 Dual-band with PoE LINKSYS LAPAC1750
Wireless Access Point chuẩn N/AC, hoạt động đồng thời với 2...
Tặng ngay 200.000 đồng
Wireless-AC Dual-Band Wave 2 MU-MIMO Access Point LINKSYS LAPAC2600Wireless-AC Dual-Band Wave 2 MU-MIMO Access Point LINKSYS LAPAC2600
Latest Wireless-AC technology for simultaneous Wi-Fi throughput in high...
Tặng ngay 300.000 đồng
Dual Wan Business Gigabit VPN Router LINKSYS LRT224Dual Wan Business Gigabit VPN Router LINKSYS LRT224
2 Port WAN GB 2 Port WAN GB, hoạt động theo cơ chế Load Balancing...
Tặng ngay 200.000 đồng
5-Port Business Desktop Gigabit Switch LINKSYS LGS1055-Port Business Desktop Gigabit Switch LINKSYS LGS105
5 Port 10/100/1000 Mbps with MDI and MDI crossover (MDI-X); auto negotiated...
Tặng ngay 50.000 đồng
8-Port Business Desktop Gigabit Switch LINKSYS LGS1088-Port Business Desktop Gigabit Switch LINKSYS LGS108
8 Port 10/100/1000 Mbps with MDI and MDI crossover (MDI-X); auto negotiated...
Tặng ngay 50.000 đồng
8-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS108P8-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS108P
8-port GB switch with 4 ports PoE+ (Port 1-4), PoE power budget of 50W
Tặng ngay 100.000 đồng
8-Port Business Smart Gigabit Switch LINKSYS LGS3088-Port Business Smart Gigabit Switch LINKSYS LGS308
8 Port 10/100/1000 Mbps. Number of VLANs: 128 active VLANs (4,096 range)
Tặng ngay 100.000 đồng
8-Port Business Smart Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS308P8-Port Business Smart Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS308P
8 Port 10/100/1000 Mbps, 8 Port PoE+, maximum power 72W
Tặng ngay 200.000 đồng
16-Port Business Desktop Gigabit Switch LINKSYS LGS11616-Port Business Desktop Gigabit Switch LINKSYS LGS116
16 Port 10/100/1000 Mbps with MDI and MDI crossover (MDI-X); auto negotiated...
Tặng ngay 100.000 đồng
16-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS116P16-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS116P
16-port GB switch with 8 ports PoE+ (Port 1-8), PoE power budget of 80W
Tặng ngay 200.000 đồng
18-Port Business Smart Gigabit Switch LINKSYS LGS31818-Port Business Smart Gigabit Switch LINKSYS LGS318
16 Port 10/100/1000 Mbps, 2 Port Combo SFP và RJ45. MAC Address: 8K
Tặng ngay 200.000 đồng
18-Port Business Smart Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS318P18-Port Business Smart Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS318P
16 Port 10/100/1000 Mbps, 2 Port Combo SFP và RJ45. 16 Port PoE+, maximum...
Tặng ngay 300.000 đồng
24-Port Business Desktop Gigabit Switch LINKSYS LGS12424-Port Business Desktop Gigabit Switch LINKSYS LGS124
24 Port 10/100/1000 Mbps with MDI and MDI crossover (MDI-X); auto negotiated...
Tặng ngay 100.000 đồng
24-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS124P24-Port Business Desktop Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS124P
24-port GB switch with 12 ports PoE+ (Port 1-6, 13-18), PoE power budget of...
Tặng ngay 200.000 đồng
26-Port Business Smart Gigabit Switch LINKSYS LGS32626-Port Business Smart Gigabit Switch LINKSYS LGS326
24 Port 10/100/1000 Mbps, 2 Port Combo SFP và RJ45. MAC Address: 8K
Tặng ngay 200.000 đồng
26-Port Business Smart Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS326P26-Port Business Smart Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS326P
24 Port 10/100/1000 Mbps, 2 Port Combo SFP và RJ45. 24 Port PoE+, maximum...
Tặng ngay 300.000 đồng
28-Port Managed Business Gigabit Switch LINKSYS LGS52828-Port Managed Business Gigabit Switch LINKSYS LGS528
26 Port 10/100/1000 Mbps, 2 Port Combo SFP và RJ45. MAC Address: 16K
Tặng ngay 300.000 đồng
28-Port Managed Business Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS528P28-Port Managed Business Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS528P
26 Port 10/100/1000 Mbps, 2 Port Combo SFP và RJ45. 24 Port PoE+, maximum...
Tặng ngay 200.000 đồng
52-Port Managed Business Gigabit Switch LINKSYS LGS55252-Port Managed Business Gigabit Switch LINKSYS LGS552
50 Port 10/100/1000 Mbps, 2 Port Combo SFP và RJ45, 2 x 10-Gigabit SFP+ Port...
Tặng ngay 200.000 đồng
52-Port Managed Business Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS552P52-Port Managed Business Gigabit PoE+ Switch LINKSYS LGS552P
50 Port 10/100/1000 Mbps, 2 Port Combo SFP và RJ45, 2 x 10-Gigabit SFP+ Port...
Tặng ngay 200.000 đồng
1000BASE-SX SFP TRANSCEIVER FOR BUSINESS LINKSYS LACGSX1000BASE-SX SFP TRANSCEIVER FOR BUSINESS LINKSYS LACGSX
1000base-SX: 1 Gbps, distance 500m, Multimode fiber, wavelenght 850nm
Tặng ngay 100.000 đồng
1000BASE-LX SFP TRANSCEIVER FOR BUSINESS LINKSYS LACGLX1000BASE-LX SFP TRANSCEIVER FOR BUSINESS LINKSYS LACGLX
1000base-LX: 1 Gbps, 10km, Singlemode fiber, wavelenght 1310nm
Tặng ngay 100.000 đồng
Báo cháy-Báo trộm
Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-4Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-4
Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX 4 vùng do hãng Caddx USA...
Tặng ngay 100.000 đồng
Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-6Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-6
Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX 6 vùng do hãng Caddx USA...
Tặng ngay 100.000 đồng
Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-8Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX NX-8
Bộ báo cháy-Báo trộm trung tâm NetworX 8 vùng do hãng Caddx USA...
Tặng ngay 100.000 đồng
Remote không dây GE Security NX-470 Remote không dây GE Security NX-470
Trang bị hệ thống không còn sự chậm trễ nhập Nút nhấn...
Tặng ngay 50.000 đồng..
Bộ thu phát không dây 48 zone Networx GE Security NX-548EBộ thu phát không dây 48 zone Networx GE Security NX-548E
Hỗ trợ 48 zone không dây Tần số: 319.5 MHz
Tặng ngay 100.000 đồng..
Đầu dò báo khói có dây APOLLO Series 65 55000-317Đầu dò báo khói có dây APOLLO Series 65 55000-317
Đầu dò báo khói 4 dây. Nguồn điện cung cấp: 9 – 33VDC
Tặng ngay 50.000 đồng
Công tắc từ có dây dùng cho cửa gỗ NX-21CGCông tắc từ có dây dùng cho cửa gỗ NX-21CG
Dùng cho cửa bằng gỗ.
Tặng ngay 50.000 đồng..
Nút nhấn khẩn SS-055Nút nhấn khẩn SS-055
Ngõ ra: NC (tiếp điểm thường đóng, khi nhấn nút thì hở)
Tặng ngay 50.000 đồng..
Cáp Quang-Máy đo Quang
Máy đo công suất quang Myway MW3205Máy đo công suất quang Myway MW3205
Máy thu công suất quang MW3205 Mini là thiết bị do công suất...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy đo công suất quang Myway MW3203Máy đo công suất quang Myway MW3203
Thiết bị đo công suất quang đa năng với phạm vi bước sóng...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy đo công suất quang Myway MW3211Máy đo công suất quang Myway MW3211
Máy thu công suất quang MW3211 là thiết bị đo công suất quang...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy đo công suất quang Myway MW3208Máy đo công suất quang Myway MW3208
MW3208 là thiết bị đo công suất quang, phiên bản gần đây...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy đo công suất quang Myway MW3216Máy đo công suất quang Myway MW3216
Thiết kế mới dành cho các chuyên gia kiểm tra và lắp đặt...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy phát công suất quang Myway MW3110Máy phát công suất quang Myway MW3110
Máy phát công suất quang MW3110 Mini là thiết bị được thiết...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy phát công suất quang Myway MW3109Máy phát công suất quang Myway MW3109
Thiết kế màn hình LCD rộng. Cung cấp 1 đến 4 bước sóng phát...
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy phát công suất quang Myway MW3111Máy phát công suất quang Myway MW3111
Máy phát công suất quang MW3111 là sản phẩm do Myway thiết kế....
Tặng ngay 200.000 đồng
Máy dò tìm lỗi cáp quang, kiểu bút Myway VFL-250Máy dò tìm lỗi cáp quang, kiểu bút Myway VFL-250
Máy dò tìm lỗi cáp quang là thiết bị xác định vị trí hư...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy kiểm tra lỗi sợi quang Myway VFL-450Máy kiểm tra lỗi sợi quang Myway VFL-450
Sử dụng công suất laser cao, kết nối với sợi đơn mode và...
Tặng ngay 100.000 đồng
Máy dò tìm lỗi sợi cáp quang Myway MW3105PMáy dò tìm lỗi sợi cáp quang Myway MW3105P
Công suất phát tới 10mW Chiều dài cáp Test tối đa 10Km.
Tặng ngay 100.000 đồng
Chuông cửa có hình
Bộ chuông cửa COMMAX CDV-70N/DRC-4LBộ chuông cửa COMMAX CDV-70N/DRC-4L
Trọn bộ bao gồm: Màn hình 7 inch CDV-70N, camera chuông cửa DRC-4L
Tặng ngay 100.000 đồng
Bộ chuông cửa COMMAX CDV-70H/DRC-4LBộ chuông cửa COMMAX CDV-70H/DRC-4L
Trọn bộ bao gồm: Màn hình 7 inch CDV-70H, camera chuông cửa DRC-4L
Tặng ngay 100.000 đồng
Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70NMàn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70N
Loại có tay nghe. Màn hình màu 7 inch LCD Digital
Tặng ngay 100.000 đồng
Màn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70KMàn hình màu chuông cửa COMMAX CDV-70K
Màn hình màu độ phân giải cao LCD 7 inch TFT Digital
Tặng ngay 200.000 đồng