Trang Chủ >> Máy hủy giấy >>> Máy hủy giấy DINO

 • Mã số: 33090001
  Kiểu hủy: Hủy sợi Công suất hủy: 5 tờ
  Giá: 2.820.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy DINO STARTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 33090003
  Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 6 tờ
  Giá: 3.720.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy DINO SUPERSTARTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 33090006
  Kiểu hủy: Hủy siêu vụn Công suất hủy: 6 - 8 tờ
  Giá: 5.400.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy DINO DELUXETặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33090005
  Kiểu hủy: Hủy siêu vụn Công suất hủy: 15 tờ
  Giá: 6.960.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy DINO PLUSTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33090007
  Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 17 tờ
  Giá: 7.535.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy DINO GRANDTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33099808
  Công suất hủy: 25 tờ (70gsm/A4). Kích cỡ hủy giấy: 4 x 35 mm
  Giá: 8.820.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU