Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Tuyết: 0915 762 088
Ms. Tuyền: 028-7300 1535
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Vân: 0914 801 001
Ms. Nhi: 0918 891 771

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Nguồn lưu điện-Ắc quy >>> Ắc quy X-PRO

 • Mã số: 28390348
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 35Ah
  Giá: 1.104.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28396784
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 40Ah
  Giá: 1.176.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28393615
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 45Ah
  Giá: 1.392.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Ắc quy 12V-45Ah X-PRO MF 55B24FLTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 28390728
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 45Ah
  Giá: 1.392.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Ắc quy 12V-45Ah X-PRO MF 55B24LSTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 28392999
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 50Ah
  Giá: 1.524.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Ắc quy 12V-50Ah X-PRO MF 50D20LTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 28391326
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 60Ah
  Giá: 1.716.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Ắc quy 12V-60Ah X-PRO MF 55D23LTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 28393035
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 60Ah
  Giá: 1.716.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Ắc quy 12V-60Ah X-PRO MF 55D23RTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 28395091
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 70Ah
  Giá: 1.920.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28397028
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 70Ah
  Giá: 1.920.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28395844
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 70Ah
  Giá: 1.920.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28391184
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 70Ah
  Giá: 1.920.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28397269
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 75Ah
  Giá: 2.088.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28398826
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 75Ah
  Giá: 2.088.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28396610
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 90Ah
  Giá: 2.400.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28394750
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 90Ah
  Giá: 2.400.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28396470
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 100Ah
  Giá: 2.904.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28398880
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 100Ah
  Giá: 2.904.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28391971
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 110Ah
  Giá: 2.976.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28396810
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 120Ah
  Giá: 3.564.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28397956
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 150Ah
  Giá: 4.092.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28393142
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 200Ah
  Giá: 5.352.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28397868
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 220Ah
  Giá: 6.072.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28396224
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 100Ah
  Giá: 2.712.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28392554
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 43Ah
  Giá: 1.452.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28392461
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 60Ah
  Giá: 1.824.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28398574
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 68Ah
  Giá: 2.112.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28396115
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 72AH
  Giá: 2.376.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28391866
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 80Ah
  Giá: 2.508.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28392006
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 100Ah
  Giá: 2.976.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28395761
  Ắc quy khô không cần châm nước. Điện áp: 12V. Dung lượng:...
  Giá: 2.232.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28392618
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 65Ah
  Giá: 2.940.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28395280
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 60Ah
  Giá: 2.640.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28399159
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 70Ah
  Giá: 3.276.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28390484
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 80Ah
  Giá: 3.672.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28395778
  Loại ắc quy: Maintenance Free. Điện áp: 12V. Dung lượng: 95Ah
  Giá: 4.128.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU