Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Tuyết: 0915 762 088
Ms. Hiên: 028-73001535
Ms. Tuyền: 028-7300 1535
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Vân: 0914 801 001
Ms. Nhi: 0918 891 771

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Nguồn lưu điện-Ắc quy >>> Ắc quy GS

 • Mã số: 28380010
  Dung lượng: 12V-35Ah. Loại ắc quy: Maintenance Free
  Giá: 1.250.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28383155
  Dung lượng: 12V-35Ah. Bố trí điện cực: Phải (R/C1). Maintenance...
  Giá: 1.250.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28386757
  Dung lượng: 12V-35Ah. Bố trí điện cực: Trái. Maintenance Free
  Giá: 1.250.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28387976
  Dung lượng: 12V-40Ah. Bố trí điện cực: Trái. Maintenance Free
  Giá: 1.450.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28386967
  Dung lượng: 12V-45Ah. Bố trí điện cực: Trái. Maintenance Free
  Giá: 1.512.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28381673
  Dung lượng: 12V-45Ah. Bố trí điện cực: Phải (R/C1). Maintenance...
  Giá: 1.512.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28387882
  Dung lượng: 12V-45Ah. Bố trí điện cực: Trái. Maintenance Free
  Giá: 1.525.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28389240
  Dung lượng: 12V-60Ah. Bố trí điện cực: C0 (Trái/ Nghịch)....
  Giá: 1.912.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28382970
  Dung lượng: 12V-60Ah. Bố trí điện cực: C1 (Phải/ Thuận). MF
  Giá: 1.912.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28385025
  Dung lượng: 12V-60Ah. Bố trí điện cực: Trái. Maintenance Free
  Giá: 1.875.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28388649
  Dung lượng: 12V-60Ah. Bố trí điện cực: Phải. Maintenance Free
  Giá: 1.875.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28380351
  Dung lượng: 12V-60Ah. Bố trí điện cực: Trái (L/C0). Maintenance...
  Giá: 1.875.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28383060
  Dung lượng: 12V-70Ah. Bố trí điện cực: Trái. Maintenance Free
  Giá: 1.975.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28381209
  Dung lượng: 12V-65Ah. Bố trí điện cực: Phải (R/C1). Maintenance...
  Giá: 2.037.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28386358
  Dung lượng: 12V-65Ah. Bố trí điện cực: Trái (L/C0). Maintenance...
  Giá: 2.037.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28384337
  Dung lượng: 12V-70Ah. Bố trí điện cực: Phải. Maintenance Free
  Giá: 2.062.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28389646
  Dung lượng: 12V-70Ah. Bố trí điện cực: Trái (L/C0). Maintenance...
  Giá: 2.062.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28387458
  Dung lượng: 12V-75Ah. Bố trí điện cực: Phải. Maintenance Free
  Giá: 2.187.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28384200
  Dung lượng: 12V-75Ah. Bố trí điện cực: Trái. Maintenance Free
  Giá: 2.187.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28380594
  Dung lượng: 12V-80Ah. Bố trí điện cực: Phải. Maintenance Free
  Giá: 2.425.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28388471
  Dung lượng: 12V-80Ah. Bố trí điện cực: Trái. Maintenance Free
  Giá: 2.425.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28387496
  Miễn bảo dưỡng, tiện lợi sử dụng. Dung lượng: 12V-90Ah...
  Giá: 2.575.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28383064
  Ắc quy GS cho xe ô tô, miễn bảo dưỡng, tiện lợi sử dụng
  Giá: 2.575.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28386343
  Hybrid Maintenance Free (miễn bảo dưỡng & Có thể châm nước khi...
  Giá: 2.637.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28383967
  Hybrid Maintenance Free (miễn bảo dưỡng & Có thể châm nước khi...
  Giá: 2.062.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28384399
  Hybrid Maintenance Free (miễn bảo dưỡng & Có thể châm nước khi...
  Giá: 2.150.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28381751
  Hybrid Maintenance Free (miễn bảo dưỡng & Có thể châm nước khi...
  Giá: 2.237.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28383054
  Loại ắc quy: châm acid nước. Dung lượng: 32Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 1.100.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28388245
  Loại ắc quy: chì axit nước. Dung lượng: 35Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 1.187.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28387617
  Loại ắc quy: chì axit nước. Dung lượng: 35Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 1.187.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28386708
  Loại ắc quy: chì axit nước. Dung lượng: 35Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 1.187.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28389158
  Loại ắc quy: chì axit nước. Dung lượng: 45Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 1.287.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28385922
  Loại ắc quy: chì axit nước. Dung lượng: 45Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 1.287.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28384358
  Loại ắc quy: chì axit nước. Dung lượng: 45Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 1.287.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28389308
  Dung lượng: 50Ah. Điện thế: 12V. Kích thước: 260 x 173 x 204 (mm)
  Giá: 1.350.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28388739
  Loại ắc quy: chì axit. Dung lượng: 50Ah. Điện thế: 12V
  Giá: 1.350.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU