Trang Chủ >> Tai nghe-Headphones >>> Tai nghe FreeMate

 • Mã số: 34030002
  Tai nghe choàng đầu Loại 1 bên tai
  Giá: 696.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 34030001
  Tai nghe choàng đầu hoặc có thể tháo rời đeo 1 bên tai. Sử...
  Giá: 756.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 34030003
  Tai nghe choàng đầu, Ống nói dạng Típ. Loại 1 bên tai.
  Giá: 864.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Tai nghe FreeMate DH-021TPTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 34030004
  Tai nghe choàng đầu, Ống nói dạng Típ. Loại 2 bên tai. Ống...
  Giá: 960.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Tai nghe FreeMate DH-021TPBTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 34030005
  Tai nghe choàng đầu hoặc có thể tháo rời đeo 1 bên tai
  Giá: 1.236.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Tai nghe FreeMate DH-023TTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 34030019
  Tai nghe choàng đầu hoặc có thể tháo rời đeo 2 bên tai
  Giá: 1.344.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Tai nghe Freemate DH-023TBTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 34030009
  Tai nghe choàng đầu hoặc có thể tháo rời đeo 1 bên tai. Chất...
  Giá: 1.164.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Tai nghe FreeMate DH-027TFNTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 34030007
  Tai nghe choàng đầu loại 1 bên tai. Chất lượng âm thanh nghe...
  Giá: 1.236.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Tai nghe FreeMate DH-027TPTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 34030021
  Tai nghe choàng đầu loại 2 bên tai. Ống nói dạng típ trong suốt
  Giá: 1.344.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Tai nghe FreeMate DH-027TPBTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 34030022
  Tai nghe chuyên dùng cho điện thoại VoIP có băng thông rộng
  Giá: 1.368.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Tai nghe FreeMate DH-027TFNBTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 34030023
  Được thiết kế chuyên dùng cho điện thoại VoIP có băng thông...
  Giá: 1.212.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Tai nghe FreeMate DHW-027TFNMTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 34030024
  Tai nghe choàng đầu, loại 1 bên tai. Ống nói lọc nhiễu (Noise...
  Giá: 910.800 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Tai nghe FreeMate DH-037M USB HEADSETTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 34030025
  Tai nghe choàng đầu, loại 2 bên tai. Kết nối trực tiếp với...
  Giá: 1.188.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Tai nghe FreeMate DH-037B USB HEADSETTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 34030026
  Lọc nhiễu và tiếng ồn. Tai nghe choàng đầu, loại 2 bên tai
  Giá: 1.560.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Tai nghe FreeMate DH-017B USB HEADSETTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 34030027
  Cable kết nối tai nghe với điện thoại IP Phone. Jack kết nối...
  Giá: 372.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 34030028
  Kết nối tai nghe với máy tính PC. Jack kết nối 3.5mm
  Giá: 276.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 34030016
  Cable kết nối tai nghe FreeMate với máy vi tính qua cổng USB. ...
  Giá: 876.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Cáp USB kết nối với máy tính DSU-11MTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 34039952
  Tai nghe FreeMate DH-053/10 với thiết kế hiện đại mút êm mang...
  Giá: 1.080.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 34039768
  Tai nghe choàng đầu, loại 2 bên tai. Tai nghe FreeMate DH-053B/10...
  Giá: 1.080.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU