Trang Chủ >> Máy hủy giấy >>> Máy hủy giấy GBC

 • Mã số: 33100001
  Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4)
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 33100003
  Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 11 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 3.062.400 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC DUOTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 33100008
  Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 65 (70gsm/A4)
  Giá: 6.371.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC Auto+60XTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33100005
  Kiểu hủy: Hủy siêu vụn Công suất hủy: 6-8 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 7.912.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SMTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33100016
  Kiểu hủy: Hủy vụn. Công suất hủy: Tự động liên tục 100...
  Giá: 7.935.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC Auto+100XTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33100021
  Công suất hủy: Tự động liên tục 140 tờ; thông thường 6 tờ
  Giá: 9.499.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC Auto+130XTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33100015
  Công suất hủy: 14-16 tờ (70gsm/A4). Kích thước hủy: 4 x 25mm
  Giá: 9.338.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC ShredMaster 31SXTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33100013
  Kiểu hủy: Hủy sợi (hủy liên tục) Công suất hủy: 22 tờ...
  Giá: 16.824.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC RDS-2250Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33100012
  Kiểu hủy: Hủy vụn giấy A4 Kích thước hủy: 3 x 25 mm
  Giá: 21.827.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC ShredMaster PRO 64CTặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 33100017
  Kiểu hủy: Hủy vụn. Công suất hủy: 320 (70gsm/A4)
  Giá: 17.825.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC Auto+300Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 33100018
  Kiểu hủy: Hủy vụn A4 paper. Công suất hủy: 18-22 tờ (80gsm/A4)
  Giá: 19.550.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC ShredMaster PRO 65CTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 33100022
  Kiểu hủy: Hủy vụn A4 paper. Kích cỡ hủy: 3 x 25 mm (micro cut)
  Giá: 26.933.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC ShredMaster PRO 66CTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 33100020
  Kiểu hủy: Hủy sợi, hủy liên tục. Công suất hủy: 32 - 34...
  Giá: 33.350.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC RLS32Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 33100010
  Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 540 (70gsm/A4)
  Giá: 36.282.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC Auto+500Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 33100019
  Kiểu hủy: Hủy vun, hủy liên tục. Công suất hủy: 20-22 tờ...
  Giá: 41.400.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC RLX20Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 33100014
  Kiểu hủy: Hủy sợi, hủy liên tục Công suất hủy: 30 - 32...
  Giá: 56.304.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC Swinglines C30-36Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 33104043
  Kiểu hủy: Hủy sợi. Công suất hủy: 7 tờ (70gsm/A4). Kích cỡ...
  Giá: 1.587.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 33100436
  Kiểu hủy: Hủy vụn. Công suất hủy: 13 tờ (70gsm/A4). Kích cỡ...
  Giá: 5.117.500 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 33100803
  Kiểu hủy: Hủy vụn. Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ...
  Giá: 14.720.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 33101588
  Kiểu hủy: Hủy vụn. Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp, thẻ...
  Giá: 20.125.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 33102379
  Kiểu Hủy: Hủy Vụn. Kích thước hủy: 5 x 42 mm. Công suất...
  Giá: 2.047.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 33101242
  Kiểu hủy: Hủy vụn. Kích thước hủy: 4 x 40 mm. Công suất...
  Giá: 8.832.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU