Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Tuyết: 0915 762 088
Ms. Hiên: 028-73001535
Ms. Tuyền: 028-7300 1535
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Vân: 0914 801 001

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Máy công cụ >>> Cảo INGCO

 • Mã số: 39421813
  Kích thước: 3 inch. Lực cảo tối đa: 2000kg. Kích thước phạm...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 39841898
  Kích thước: 4 inch. Lực cảo tối đa: 3000kg. Kích thước phạm...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 39841972
  Kích thước: 6 inch. Lực cảo tối đa: 5000kg. Kích thước phạm...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 39847995
  Kích thước: 3 inch. Lực cảo tối đa: 3000kg. Kích thước phạm...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 39849442
  Kích thước: 4 inch. Lực cảo tối đa: 4000kg. Kích thước phạm...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 39842684
  Kích thước: 6 inch. Lực cảo tối đa: 6000kg. Kích thước phạm...
  Giá: Vui lòng gọi
   
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU