Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Tuyết: 0915 762 088
Ms. Hiên: 028-73001535
Ms. Tuyền: 028-7300 1535
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Vân: 0914 801 001

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Thiết bị mạng >>> Tủ mạng-Rack HTT

 • Mã số: 04880247
  Kích thước (H x W x D): 320 x 540 x 400 mm. Tủ Rack treo tường HTT...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04881960
  Tủ Rack HTT 10U sâu 500 được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04884385
  Tủ Rack HTT 12U sâu 600 tủ được làm bằng thép tấm CT3 dày...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04880572
  Tủ Rack HTT 15U sâu 600 được làm bằng thép tấm CT3 dày 1-2mm...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04885467
  Kích thước (H x W x D): 800 x 600 x 800 mm. Tủ Rack HTT 15U sâu 800...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04886688
  Kích thước (H x W x D): 1100 x 600 x 600 mm. Tủ Rack HTT 20U sâu 600...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04886244
  Kích thước (H x W x D): 1100 x 600 x 800 mm. Tủ Rack HTT 20U sâu 800...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04882969
  Kích thước (H x W x D): 1100 x 600 x 1000 mm. Tủ Rack HTT 20U SÂU 1000...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04889595
  Kích thước (H x W x D): 1400 x 600 x 600 mm. Tủ Rack HTT 27U sâu 600...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04883730
  Kích thước (H x W x D): 1400 x 600 x 800 mm. Tủ Rack HTT 27U sâu 800...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04887935
  Kích thước (H x W x D): 1400 x 600 x 1000 mm. Tủ Rack HTT 27U sâu 1000...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04880432
  Kích thước (H x W x D): 1600 x 600 x 600 mm. Tủ Rack HTT 32U sâu 600...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04889168
  Kích thước (H x W x D): 1600 x 600 x 800 mm. Tủ Rack HTT 32U sâu 800...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04884834
  Kích thước (H x W x D): 1600 x 600 x 1000 mm. Tủ Rack HTT 32U sâu 1000...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04885636
  Kích thước (H x W x D): 1800 x 600 x 600 mm. Tủ Rack HTT 36U sâu 600...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04883489
  Kích thước (H x W x D): 1800 x 600 x 800 mm. Tủ Rack HTT 36U sâu 800...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04883395
  Kích thước (H x W x D): 1800 x 600 x 1000 mm. Tủ Rack HTT 36U sâu 1000...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04880193
  Kích thước (H x W x D): 2100 x 600 x 600 mm. Tủ Rack HTT 42U sâu 600...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04886763
  Kích thước (H x W x D): 2100 x 600 x 800 mm. Tủ Rack HTT 42U sâu 800...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04883896
  Kích thước (H x W x D): 2100 x 600 x 1000 mm. Tủ Rack HTT 42U sâu 1000...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 04883144
  Kích thước (H x W x D): 2200 x 600 x 1100 mm. Tủ Rack HTT 45U sâu...
  Giá: Vui lòng gọi
   
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU