Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Tuyết: 0915 762 088
Ms. Hiên: 028-73001535
Ms. Tuyền: 028-7300 1535
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Vân: 0914 801 001

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Thiết bị mạng >>> Switch HP

 • Mã số: 04180105
  Unmanaged Gigabit Ethernet switches, 5 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
  Giá: 1.040.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180106
  Support 5 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports and PoE+ 32W
  Giá: 2.460.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420 OfficeConnect 5-port Gigabit PoE+ Switch JH328ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180001
  8 autosensing 10/100 ports Wall, desktop, and under-table mounting
  Giá: 1.287.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1410-8 Switch - J9661ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180103
  Ports: 8 autosensing 10/100/1000 ports. Memory and processor: 4 Kb EEPROM...
  Giá: 1.495.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420-8G Switch JH329ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180107
  Support 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports and PoE+ 64W
  Giá: 4.860.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420 OfficeConnect 8-port Gigabit PoE+ Switch JH330ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180002
  16 autosensing 10/100 ports Mounts in an EIA-standard 19 inch
  Giá: 1.920.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 04180003
  24 autosensing 10/100 ports Mounts in an EIA-standard 19 in
  Giá: 2.484.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1410-24 Switch (Rackmount Kit) - J9663ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180104
  Ports: 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports. Memory and processor: 1Mb...
  Giá: 4.080.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420-24G Switch JG708BTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180055
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 type 10BASE-T, IEEE 802.3u...
  Giá: 4.860.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420-24G-2SFP Switch JH017ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180057
  24-port 10/100/1000 with two SFP Gigabit ports PoE+ model supports 124 W...
  Giá: 9.336.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420-24G-PoE+ (124W) Switch JH019ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180056
  24 10/100/1000 ports and 2 fixed 1000/10000 SFP+ ports
  Giá: 7.560.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1420-24G-2SFP+ 10G Uplink Switch JH018ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180059
  24 RJ45 autosensing 10/100/1000 ports
  Giá: 6.072.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1620-24G Switch JG913ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180060
  48 RJ45 autosensing 10/100/1000 ports
  Giá: 11.268.000 VND
   
 • Mã số: 04180009
  7 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 1 RJ45 10/100/1000 ports
  Giá: 1.308.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Smart-managed HP 1810-8 Switch - J9800ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180011
  22 RJ-45 autosensing 10/100 ports + 2 10/100/1000 port + 2 SFP
  Giá: 4.032.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Smart-managed HP 1810-24 v2 Switch - J9801ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180061
  8 10/100/1000 ports PoE/PoE+ available on select models
  Giá: 2.784.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1820-8G Switch J9979ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180064
  Smart-managed Layer 2 switch with 8 10/100/1000 ports
  Giá: 5.112.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1820-8G-PoE+ (65W) Switch J9982ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180062
  24 10/100/1000 or 4 SPF 100/1000 Mbps ports depending on configuration
  Giá: 6.120.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1820-24G Switch J9980ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180065
  12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ-45 autosensing...
  Giá: 9.948.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1820-24G-PoE+(185W) Switch J9983ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180063
  48 10/100/1000 or 4 SPF 100/1000 Mbps ports depending on configuration
  Giá: 12.540.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1820-48G Switch J9981ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180066
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-45 autosensing...
  Giá: 20.040.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch J9984ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180108
  6 RJ-45 1/10GBASE-T ports + 2 Dual Personality SFP+ 1/10GBASE-T ports
  Giá: 24.600.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP OfficeConnect 1850 6XGT and 2XGT/SPF+ Switch JL169ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180109
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 2 RJ-45 1/10GBASE-T ports
  Giá: 18.480.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP OfficeConnect 1850 24G 2XGT Switch JL170ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180111
  12 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 12 RJ-45 autosensing...
  Giá: 27.060.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP OfficeConnect 1850 24G 2XGT PoE+ Switch JL172ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180110
  48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports + 4 RJ-45 1/10GBASE-T ports
  Giá: 27.300.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP OfficeConnect 1850 48G 4XGT Switch JL171ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180112
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports + 24 RJ-45 autosensing...
  Giá: 39.600.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP OfficeConnect 1850 48G 4XGT PoE+ Switch JL173ATặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 04180098
  8 RJ-45 autosensing 10/100 ports, 2 SFP dual-personality 1000 Mbps ports
  Giá: 3.300.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1910-8 Switch JG536ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180099
  8 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports, 2 SFP dual-personality 1000 Mbps ports
  Giá: 5.808.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1910-8-PoE+ (62W) Switch JG537ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180034
  Fixed Port Web Managed Ethernet Switch. 24 RJ45 Autosensing 10/100 port, 2...
  Giá: 4.668.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1910-24 Switch JG538ATặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 04180067
  24-port PoE+ Fast Ethernet advanced smart managed switch with 180W of PoE...
  Giá: 10.320.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1910-24-PoE+ (180W) Switch JG539ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180035
  48 RJ45 Autosensing 10/100 port, 2 SFP dual-personality 1000 Mbps port
  Giá: 9.900.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1910-48 Switch JG540ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180070
  8 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports + 2 SFP 1000 Mbps ports
  Giá: 10.164.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920-8G-PoE+ (180W) Switch JG922ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180072
  24 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports + 4 SFP 1000 Mbps ports
  Giá: 10.560.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920-24G Switch JG924ATặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 04180113
  Support 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports, designed for small businesses
  Giá: 3.996.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 8G Switch JL380ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180114
  4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ and 4 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
  Giá: 8.712.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  HP 1920S 8G PPoE+ Switch JL383ATặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 04180115
  24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 and 2 SFP 100/1000 Mbps ports
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU