Trang Chủ >> Nguồn lưu điện-Ắc quy >>> Nguồn lưu điện UPS APC

 • Mã số: 28140001
  Công suất: 650VA/ 325W Nguồn điện ngõ ra: 230VAC
  Giá: 960.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC BX650LI-MSTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 28140029
  Công suất: 800VA/ 415Watts. Công nghệ: Line Interactive
  Giá: 1.560.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC BX800LI-MSTặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 28140002
  Công suất: 1100VA/ 550W Nguồn điện ngõ ra: 230VAC
  Giá: 2.500.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC BX1100LI-MSTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 28140003
  Công suất: 1400VA/ 700W Nguồn điện ngõ ra: 230VAC
  Giá: 3.980.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC BX1400U-MSTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 28140021
  Công suất: 1000VA/ 600W Công nghệ: LINE INTERACTIVE
  Giá: 6.577.800 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SMC1000ICTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28140023
  Công suất: 1500VA/ 900W Công nghệ: Line Interactive
  Giá: 8.629.800 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SMC1500ITặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 28140025
  Công suất: 2000VA/ 1300W Công nghệ: LINE INETRACTIVE
  Giá: 13.167.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SMC2000ITặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 28142189
  Công suất đầu ra: 2.1kWatts/ 3.0kVA. Tần số ngõ ra: 50Hz. Dạng...
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28140027
  Công suất: 3000VA/ 2100W Công nghệ: LINE INTERACTIVE
  Giá: 18.183.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SMC3000ITặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 28140031
  Công nghệ: Line Interactive. Công suất: 500Watts/ 750VA
  Giá: 9.063.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SMT750ITặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 28140004
  Công suất: 1000VA/ 700W Công nghệ: LINE INTERACTIVE
  Giá: 10.054.800 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SMT1000ITặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 28140005
  Công suất: 1500VA/ 1000W Công nghệ: LINE-INTERACTIVE
  Giá: 11.422.800 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SMT1500ITặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 28140006
  Công suất: 2200VA/1,980W Công nghệ: LINE INTERACTIVE
  Giá: 17.077.200 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SMT2200ITặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 28140008
  Công suất: 3000VA/ 2700W Công nghệ: LINE INTERACTIVE
  Giá: 25.308.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SMT3000ITặng ngay 400.000 đồng
 • Mã số: 28141399
  Công suất đầu ra: 2.7kWatts / 3.0kVA. Tần số ngõ ra: 47-53Hz for...
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28140057
  Công nghệ: Line Interactive. Công suất: 600Watts/ 750VA
  Giá: 14.067.600 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28140033
  Công suất: 800Watts/ 1.0 kVA. Công nghệ: Line Interactive
  Giá: 16.427.400 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28140036
  Công nghệ: Line Interactive. Công suất: 1.98 KWatts/ 2.2 kVA
  Giá: 27.702.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28140038
  Công suất: 2.7 KWatts / 3.0 kVA. Công nghệ: Line Interactive
  Giá: 34.428.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28140056
  Công nghệ: Line Interactive. Công suất: 2.7 KWatts / 3.0 kVA
  Giá: 37.243.800 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28140041
  Công nghệ: Double Conversion Online. Công suất: 1.98 KWatts / 2.2 kVA
  Giá: 27.291.600 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SRT2200XLITặng ngay 400.000 đồng
 • Mã số: 28140043
  Công nghệ: Double Conversion Online. Công suất: 2.7 KWatts/ 3.0 kVA
  Giá: 30.552.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SRT3000XLITặng ngay 400.000 đồng
 • Mã số: 28140016
  Công suất: 5000VA/ 4500W Công nghệ: Double-conversion online
  Giá: 49.191.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SRT5KXLITặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 28140017
  Công suất: 6000VA/ 6000W Công nghệ: Double-conversion online
  Giá: 68.514.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SRT6KXLITặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 28140046
  Công nghệ: Double Conversion Online. Công suất: 8.0 KWatts / 8.0 kVA
  Giá: 80.848.800 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SRT8KXLITặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 28140018
  Công suất: 10KVA/ 10KW Công nghệ: Double Conversion Online
  Giá: 82.125.600 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SRT10KXLITặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 28145521
  Công suất (Power Capacity): 700Watts/1.0kVA. Công nghệ (Technology):...
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28140010
  Công suất: 2000VA/ 1400W Công nghệ: Double-conversion online
  Giá: 26.345.400 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SURT2000XLITặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 28140013
  Công suất: 6000VA/ 4200W Công nghệ: Double Conversion Online
  Giá: 56.031.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SURT6000XLITặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 28140014
  Công suất: 10000VA/ 8000W Công nghệ: Double-conversion online
  Giá: 66.804.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SURT10000XLITặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 28140011
  Công suất: 3000VA/ 2100W Công nghệ: Double-conversion online
  Giá: 27.588.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28140012
  Công suất: 5000VA/ 3500W Công nghệ: Double-conversion online
  Giá: 40.584.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28149854
  Công suất đầu ra: 600Watts/ 1.0kVA. Tần số ngõ ra: 50/60Hz +/- 3...
  Giá: Vui lòng gọi
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28140022
  Công suất: 1000VA/ 600W Công nghệ: LINE INTERACTIVE
  Giá: 8.857.800 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SMC1000I-2UTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 28140024
  Công suất: 1500VA/ 900W Công nghệ: Line Interactive
  Giá: 11.935.800 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SMC1500I-2UTặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 28140026
  Công suất: 2000VA/ 1300W Công nghệ: LINE INETRACTIVE
  Giá: 14.318.400 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Bộ lưu điện UPS APC SMC2000I-2UTặng ngay 300.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU