Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Tuyết: 0915 762 088
Ms. Hiên: 028-73001535
Ms. Tuyền: 028-7300 1535
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Vân: 0914 801 001
Ms. Nhi: 0918 891 771

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Máy chiếu-Projector >>> Máy chiếu ROLY

 • Mã số: 10499549
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display. Kích thước vùng...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10497774
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display. Kích thước vùng...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10494454
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display. Kích thước vùng...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10493517
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display. Kích thước vùng...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10497829
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display. Kích thước vùng...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10490654
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display (3LCD). Kích thước...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10494000
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display (3LCD). Kích thước...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10494198
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display (3LCD). Kích thước...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10490460
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display (3LCD). Kích thước...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10493241
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display (3LCD). Kích thước...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10492112
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display (3LCD). Kích thước...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10496485
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display (3LCD). Cường độ...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10496217
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display (3LCD). Kích thước...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10495837
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display (3LCD). Kích thước...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10498747
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display (3LCD). Kích thước...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10495989
  Công nghệ trình chiếu: Liquid Crystal Display (3LCD). Kích thước...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10497338
  Số điểm ảnh: WUXGA (1920 x 1200). Cường độ sáng: 5000lm. Số...
  Giá: Vui lòng gọi
   
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU