Trang Chủ >> Điện thoại IP >>> Điện thoại IP Cisco

 • Mã số: 05150004
  Cisco UC Phone 7962, spare. The Cisco Unified IP Phone CP-7942G= is designed...
  Giá: 6.000.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Điện thoại IP CP-7942GTặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 05150005
  Cisco UC Phone 7962 with 1 RTU License. Cisco Unified IP Phone CP-7942G-CH1,...
  Giá: 8.184.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Điện thoại IP CP-7942G-CH1Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 05150006
  Cisco UC Phone 7962 with 1 CCME RTU License. Cisco Unified IP Phone...
  Giá: 8.184.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Điện thoại IP CP-7942G-CCMETặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 05150001
  Cisco UC Phone 7962, spare. Cisco unified IP phone CP-7962G is designed to...
  Giá: 6.864.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Điện thoại IP Cisco CP-7962GTặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 05150002
  Cisco UC Phone 7962 with 1 RTU License, for Channels, with one station user...
  Giá: 9.504.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 05150003
  Cisco UC Phone CP-7962G-CCME with 1 CCME RTU License, for Channels, with one...
  Giá: 9.504.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 05150007
  Cisco UC Phone 9971, Charcoal, Standard Handset.
  Giá: 13.716.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 05150008
  Cisco UC Phone 9971, White, Standard Handset
  Giá: 14.112.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU