Điện thoại: (08) 3588 6355
92K - Nguyễn Thái Sơn - P.3 - Quận Gò Vấp - Tp.HCM
Tìm sản phẩm

Tổng đài điện thoại -- Tổng đài Panasonic

Mã số: 001
 | Tổng đài Panasonic KX-TES824

Tổng đài dung lượng 03 trung kế 08 máy nhánh hỗn hợp. ...
Chi tiết >>
Giá: 3.790.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TES824
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 002
 | Tổng đài Panasonic KX-TES824 03 line vào-16 máy ra

Tổng đài dung lượng 03 trung kế 16 máy nhánh hỗn hợp. Tích...
Chi tiết >>
Giá: 6.090.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TES824 03 line vào-16 máy ra
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 003
 | Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra

Tổng đài dung lượng 05 trung kế 16 máy nhánh hỗn hợp...
Chi tiết >>
Giá: 6.140.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 004
 | Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy ra

Tổng đài dung lượng 06 trung kế 16 máy nhánh hỗn hợp...
Chi tiết >>
Giá: 6.280.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy ra
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 005
 | Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-24 máy ra

Tổng đài dung lượng 06 trung kế 24 máy nhánh hỗn hợp...
Chi tiết >>
Giá: 8.580.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-24 máy ra
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 006
 | Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy ra

Tổng đài dung lượng 08 trung kế 24 máy nhánh hỗn hợp...
Chi tiết >>
Giá: 8.650.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy ra
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 007
 | Card tổng đài PANASONIC KX-TES824

Các loại card dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Chi tiết >>
Giá: 2.300.000 VND
Mã số: 008
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300

Tích hợp sẵn 06 trung kế-16 máy nhánh, 2 kênh DISA, hiển thị...
Chi tiết >>
Giá: 9.480.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300
Tặng ngay 200.000 đồng
Mã số: 009
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào,...
Chi tiết >>
Giá: 11.660.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh
Tặng ngay 200.000 đồng
Mã số: 010
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánh

Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào,...
Chi tiết >>
Giá: 13.040.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánh
Tặng ngay 200.000 đồng
Mã số: 012
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh

Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào,...
Chi tiết >>
Giá: 19.220.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Mã số: 013
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh

Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến, DISA,...
Chi tiết >>
Giá: 20.600.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Mã số: 014
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh

Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào,...
Chi tiết >>
Giá: 22.780.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Mã số: 015
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào,...
Chi tiết >>
Giá: 24.160.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh
Tặng ngay 1.000.000 đồng
Mã số: 016
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh

Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào,...
Chi tiết >>
Giá: 29.860.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh
Tặng ngay 2.000.000 đồng
Mã số: 017
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh

Tích hợp sẵn chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến, DISA...
Chi tiết >>
Giá: 31.240.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh
Tặng ngay 2.000.000 đồng
Mã số: 018
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh

Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào,...
Chi tiết >>
Giá: 33.420.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh
Tặng ngay 2.000.000 đồng
Mã số: 019
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

Tích hợp sẵn 2 kênh DISA, Voicemail (2 giờ ghi âm lời chào,...
Chi tiết >>
Giá: 34.800.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh
Tặng ngay 2.000.000 đồng
Mã số: 020
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh

Tổng đài 6 trung kế-104 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2...
Chi tiết >>
Giá: 40.500.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh
Tặng ngay 3.500.000 đồng
Mã số: 021
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh

Tổng đài 6 trung kế-112 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2...
Chi tiết >>
Giá: 41.880.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh
Tặng ngay 3.500.000 đồng
Mã số: 022
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

Tổng đài 6 trung kế-120 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2...
Chi tiết >>
Giá: 44.060.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh
Tặng ngay 3.500.000 đồng
Mã số: 023
 | Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

Tổng đài 6 trung kế-128 máy nhánh Analog, 4 máy nhánh số (2...
Chi tiết >>
Giá: 45.440.000 VNDTổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh
Tặng ngay 3.500.000 đồng
Mã số: 028
 | Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Khung phụ dùng để mở rộng cho tổng đài Panasonic KX-NS300. Tích hợp...
Chi tiết >>
Giá: 7.080.000 VNDKhung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 029
 | CARD VÀ LICENSE TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

CÁC CARD VÀ LICENSE DÙNG CHO TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300
Chi tiết >>
Giá: 680.000 VND
Mã số: 030
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 13.680.000 VND
Mã số: 032
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-40 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 18.270.000 VND
Mã số: 033
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-48 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 19.370.000 VND
Mã số: 034
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-56 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 22.860.000 VND
Mã số: 035
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-64 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 23.960.000 VND
Mã số: 036
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-72 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 25.060.000 VND
Mã số: 037
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-80 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 28.550.000 VND
Mã số: 038
 | Tổng đải Panasonic KX-TDA100D 8 CO-88 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 29.650.000 VND
Mã số: 039
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-96 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 30.750.000 VND
Mã số: 040
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-104 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 34.240.000 VND
Mã số: 041
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-112 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 35.340.000 VND
Mã số: 042
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-120 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 36.440.000 VND
Mã số: 043
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 16 CO-120 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 40.420.000 VND
Mã số: 045
 | Card tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Các loại card dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D
Chi tiết >>
Giá: 2.960.000 VND
Mã số: 046
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-144


Tổng đài
16 trung kế-144 máy nhánh.
 

...
Chi tiết >>
Giá: 100.050.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-144
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 047
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-152

Tổng đài 16 trung kế-152 máy nhánh.
Chi tiết >>
Giá: 102.770.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-152
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 048
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

Tổng đài 16 trung kế-160 máy nhánh.
Chi tiết >>
Giá: 105.510.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 049
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-168

Tổng đài 16 trung kế-168 máy nhánh.
Chi tiết >>
Giá: 108.230.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-168
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 050
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-176

Tổng đài 16 trung kế-176 máy nhánh.
Chi tiết >>
Giá: 110.950.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-176
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 051
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

Tổng đài 16 trung kế-184 máy nhánh.
Chi tiết >>
Giá: 113.690.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 052
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-192

Tổng đài 16 trung kế-192 máy nhánh.
Chi tiết >>
Giá: 116.410.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-192
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 053
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-200

Tổng đài 16 trung kế-200 máy nhánh.
Khả năng mở rộng 1032 máy...
Chi tiết >>
Giá: 119.130.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-200
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 054
 | Tổng đài Panasonic KX-TDA600

Khung chính tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 IP-PBX
Chi tiết >>
Giá: 29.860.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 055
 | Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620

Dùng để mở rộng dung lượng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600. ...
Chi tiết >>
Giá: 14.980.000 VND
Mã số: 058
 | Card tổng đài Panasonic KX-TDA600

CÁC CARD DÙNG CHO TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TDA600
Chi tiết >>
Giá: 2.890.000 VND
Mã số: 061
 | Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50

Hộp thư thoại gồm 62 hộp thư, lưu tin nhắn 4...
Chi tiết >>
Giá: 14.980.000 VND
Mã số: 062
 | Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM200

Lưu tin nhắn 1.000 giờ, 1024 voice-box , chức năng Dịch vụ khách...
Chi tiết >>
Giá: 33.360.000 VND
Mã số: 065
 | Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730

Bàn lập trình tổng đài 12 trung kế, màn hình hiển thị 1...
Chi tiết >>
Giá: 1.160.000 VNDĐiện thoại lập trình Panasonic KX-T7730
Tặng ngay 50.000 đồng
Mã số: 066
 | Điện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-T7665

8 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng, dùng cho tổng đài...
Chi tiết >>
Giá: 1.390.000 VND
Mã số: 067
 | Điện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-DT321X

8 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng, 16 ký...
Chi tiết >>
Giá: 1.780.000 VND
Mã số: 068
 | Điện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-T7633

24 trung kế, màn hình LCD hiển thị 3 dòng
Chi tiết >>
Giá: 2.980.000 VND
Mã số: 069
 | Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT333X

Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 3...
Chi tiết >>
Giá: 2.180.000 VNDĐiện thoại lập trình Panasonic KX-DT333X
Tặng ngay 50.000 đồng
Mã số: 070
 | Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

Bàn lập trình tổng đài kỹ thuật số 24 trung kế, màn hình...
Chi tiết >>
Giá: 2.180.000 VNDĐiện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X
Tặng ngay 50.000 đồng
Mã số: 071
 | Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT343X

Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 3...
Chi tiết >>
Giá: 3.280.000 VND
Mã số: 072
 | Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT346X

Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 6...
Chi tiết >>
Giá: 4.360.000 VND
Mã số: 073
 | Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT390X

Bàn giám sát cuộc gọi 60 máy nhánh, dùng cho tổng đài KX-TDA...
Chi tiết >>
Giá: 2.290.000 VNDBàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT390X
Tặng ngay 50.000 đồng
Mã số: 074
 | Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X

Bàn giám sát cuộc gọi 48 máy nhánh, dùng cho tổng đài KX-TDA,...
Chi tiết >>
Giá: 2.480.000 VNDBàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X
Tặng ngay 50.000 đồng
Quảng cáo
Khách hàng tiêu biểu