Điện thoại: (08)-3588-6355
92K - Nguyễn Thái Sơn - P.3 - Q.Gò Vấp - Tp.HCM
Trang Chủ Giới thiệu Dịch vụ Khyến mãi Trợ giúp Khách hàngTài LiệuSơ đồ đường đi Đại lýChính sách
Tìm sản phẩm

Tổng đài điện thoại -- Tổng đài Panasonic

Mã số: 002
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TES824Tổng đài
dung lượng 03 trung kế 08 máy nhánh...

Chi tiết >>
Giá: 3.790.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TES824
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 003
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TES824 03 line vào-16 máy ra

Tổng đài dung lượng 03 trung kế 16 máy nhánh hỗn hợp. Tích...
Chi tiết >>
Giá: 6.090.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TES824 03 line vào-16 máy ra
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 004
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra

Tổng đài dung lượng 05 trung kế 16 máy nhánh hỗn hợp...
Chi tiết >>
Giá: 6.140.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 005
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy ra

Tổng đài dung lượng 06 trung kế 16 máy nhánh hỗn hợp...
Chi tiết >>
Giá: 6.280.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy ra
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 006
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-24 máy ra

Tổng đài dung lượng 06 trung kế 24 máy nhánh hỗn hợp...
Chi tiết >>
Giá: 8.580.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-24 máy ra
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 007
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy ra

Tổng đài dung lượng 08 trung kế 24 máy nhánh hỗn hợp...
Chi tiết >>
Giá: 8.650.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy ra
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 008
Tổng đài Panasonic | Card tổng đài PANASONIC KX-TES824

Các loại card dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824
Chi tiết >>
Giá: 2.300.000 VND
Mã số: 009
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 12.740.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 010
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-32 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 16.490.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-32 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 011
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-40 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 16.990.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-40 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 012
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-48 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 17.980.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-48 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 013
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-56 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 21.240.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-56 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 014
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-64 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 22.230.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-64 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 015
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-72 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 23.220.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-72 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 016
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-80 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 26.480.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-80 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 017
Tổng đài Panasonic | Tổng đải Panasonic KX-TDA100D 8 CO-88 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 27.470.000 VNDTổng đải Panasonic KX-TDA100D 8 CO-88 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 018
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-96 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 28.460.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-96 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 019
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-104 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 31.720.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-104 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 020
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-112 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 32.710.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-112 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 021
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-120 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 33.700.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D 8 CO-120 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 022
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA100D 16 CO-120 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Chi tiết >>
Giá: 37.540.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA100D 16 CO-120 máy nhánh
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 023
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-144


Tổng đài
16 trung kế-144 máy nhánh.
 

...
Chi tiết >>
Giá: 97.830.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-144
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 024
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-152

Tổng đài 16 trung kế-152 máy nhánh.
Chi tiết >>
Giá: 100.500.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-152
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 025
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

Tổng đài 16 trung kế-160 máy nhánh.
Chi tiết >>
Giá: 103.120.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 026
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-168

Tổng đài 16 trung kế-168 máy nhánh.
Chi tiết >>
Giá: 105.790.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-168
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 027
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-176

Tổng đài 16 trung kế-176 máy nhánh.
Chi tiết >>
Giá: 108.460.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-176
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 028
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

Tổng đài 16 trung kế-184 máy nhánh.
Chi tiết >>
Giá: 111.080.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 029
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-192

Tổng đài 16 trung kế-192 máy nhánh.
Chi tiết >>
Giá: 113.750.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-192
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 030
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-200

Tổng đài 16 trung kế-200 máy nhánh.
Khả năng mở rộng 1032 máy...
Chi tiết >>
Giá: 116.420.000 VNDTổng đài Panasonic KX-TDA600 16-200
Tặng ngay 500.000 đồng
Mã số: 036
Tổng đài Panasonic | Tổng đài Panasonic KX-TDA600

Khung chính tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA600 IP-PBX
Chi tiết >>
Giá: 29.490.000 VND
Mã số: 037
Tổng đài Panasonic | Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620

Dùng để mở rộng dung lượng cho tổng đài Panasonic KX-TDA600. ...
Chi tiết >>
Giá: 14.980.000 VND
Mã số: 038
Tổng đài Panasonic | Card tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Các loại card dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D
Chi tiết >>
Giá: 2.820.000 VND
Mã số: 039
Tổng đài Panasonic | Card tổng đài Panasonic KX-TDA600

CÁC CARD DÙNG CHO TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TDA600
Chi tiết >>
Giá: 2.890.000 VND
Mã số: 040
Tổng đài Panasonic | Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50

Hộp thư thoại gồm 62 hộp thư, lưu tin nhắn 4...
Chi tiết >>
Giá: 14.980.000 VND
Mã số: 041
Tổng đài Panasonic | Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM200

Lưu tin nhắn 1.000 giờ, 1024 voice-box , chức năng Dịch vụ khách...
Chi tiết >>
Giá: 33.360.000 VND
Mã số: 042
Tổng đài Panasonic | Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730

Bàn lập trình tổng đài 12 trung kế, màn hình hiển thị 1...
Chi tiết >>
Giá: 1.080.000 VNDĐiện thoại lập trình Panasonic KX-T7730
Tặng ngay 50.000 đồng
Mã số: 043
Tổng đài Panasonic | Điện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-T7665

8 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng, dùng cho tổng đài...
Chi tiết >>
Giá: 1.390.000 VND
Mã số: 044
Tổng đài Panasonic | Điện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-DT321X

8 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng, 16 ký...
Chi tiết >>
Giá: 1.860.000 VNDĐiện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-DT321X
Tặng ngay 50.000 đồng
Mã số: 045
Tổng đài Panasonic | Điện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-T7633

24 trung kế, màn hình LCD hiển thị 3 dòng
Chi tiết >>
Giá: 2.890.000 VND
Mã số: 046
Tổng đài Panasonic | Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT333X

Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 3...
Chi tiết >>
Giá: 1.940.000 VND
Mã số: 047
Tổng đài Panasonic | Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

Bàn lập trình tổng đài kỹ thuật số 24 trung kế, màn hình...
Chi tiết >>
Giá: 1.980.000 VNDĐiện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X
Tặng ngay 50.000 đồng
Mã số: 048
Tổng đài Panasonic | Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT343X

Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 3...
Chi tiết >>
Giá: 3.190.000 VND
Mã số: 049
Tổng đài Panasonic | Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT346X

Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 6...
Chi tiết >>
Giá: 4.180.000 VND
Mã số: 050
Tổng đài Panasonic | Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT390X

Bàn giám sát cuộc gọi 60 máy nhánh, dùng cho tổng đài KX-TDA...
Chi tiết >>
Giá: 1.940.000 VND
Mã số: 098
Tổng đài Panasonic | Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X

Bàn giám sát cuộc gọi 48 máy nhánh, dùng cho tổng đài KX-TDA,...
Chi tiết >>
Giá: 2.460.000 VNDBàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X
Tặng ngay 100.000 đồng

© Copyright 2006 by sieuthivienthong.com. All Rights Reserved.
Tong dai Panasonic,Tổng đài điện thoại,pabx,Panasonic pabx,tổng đài Panasonic,tong dai,tổng đài,tổng đài điện thoại Panasonic,lắp đặt tổng đài,lắp tổnng đài Tong dai Panasonic,Tổng đài điện thoại,pabx,Panasonic pabx,tổng đài Panasonic,tong dai,tổng đài,tổng đài điện thoại Panasonic,lắp đặt tổng đài,lắp tổnng đài