Trang Chủ >> Âm thanh thông báo >>> Âm thanh FENDA

 • Mã số: 23340972
  Power source: 1.2Wx2 (RMS). Driver: 1.5” full range. Weight: 0.5kg
  Giá: 444.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23347810
  Công suất: 40W. 2 loa Treble 1”, 2 loa Bass 4”. Hỗ trợ Bluetooth...
  Giá: 1.440.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23347537
  Công suất: 50W. Bao gồm 2 loa treble 1”, 2 loa bass 4”
  Giá: 1.740.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23342747
  Hỗ trợ Bluetooth 5.0. Kết nối: Cổng Optical, USB, điều khiển...
  Giá: 2.016.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23343847
  Công suất: 120W (60Wx2). Hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.0, NFC
  Giá: 3.120.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23345152
  Công suất: 11W x2 + 13W (RMS). 2 loa Satellites 4”, 1 loa Subwoofer 4”
  Giá: 756.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23343716
  Công suất: 11W x2 + 13W (RMS). 2 loa Satellites 4”, 1 loa subwoofer 4”
  Giá: 1.032.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23343802
  Công suất: 14Wx2 + 14W (RMS). 2 loa Satellites 3”, 1 loa subwoofer...
  Giá: 1.176.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23346753
  Công suất: 16Wx2 + 20W (RMS). Loa Satellites 4”, loa Subwoofer 6.5”
  Giá: 1.296.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23342218
  Hỗ trợ Bluetooth 5.0, phạm vi hoạt động lên đến 15m. FM 100...
  Giá: 924.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23341903
  Công suất: 15Wx2 + 16W (RMS). Hỗ trợ Bluetooth 5.0, phạm vi hoạt...
  Giá: 1.320.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23342940
  Công suất: 14Wx2 + 28W (RMS). Phạm vi hoạt động của Bluetooth...
  Giá: 1.632.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23344988
  Công suất: 17.5Wx2 + 35W (RMS). Loa Satellites 3”, loa Subwoofer 8”
  Giá: 2.148.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23348124
  Loa Satellites 2.5”x4, loa Subwoofer 5.25”x2. Công suất: 18Wx2 + 40W...
  Giá: 2.592.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23345317
  Hỗ trợ Plug & play USB card reader MP3/WMA. Hỗ trợ Bluetooth 5.0
  Giá: 2.220.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23345014
  Công suất: 15Wx5 + 60W (RMS). Loa Satellites 3”, loa subwoofer 8”
  Giá: 3.504.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23341430
  Hỗ trợ Plug & play USB card reader MP3/WMA. Hỗ trợ LED Display
  Giá: 3.096.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23347326
  Công suất: 50Wx2. Hỗ trợ Plug & play USB card reader MP3/WMA
  Giá: 5.760.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23343907
  Loa Satellites 2”, loa Subwoofer 8”, Soundbar kiểu dáng đẹp, vừa...
  Giá: 2.100.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23344833
  Hỗ trợ cổng quang Optical, Plug & play USB card reader MP3/WMA
  Giá: 2.220.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23346145
  Hỗ trợ cổng quang Optical, HDMI, Plug & play USB card reader MP3/WMA
  Giá: 1.800.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23343061
  Kết nối Bluetooth giữa loa Soundbar với subwoofer, khoảng cách...
  Giá: 2.880.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23349300
  Loa treble 1”, loa woofer 4”, loa subwoofer 8” cho mỗi kênh
  Giá: 4.200.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23348992
  Thiết kế hoàn hảo, âm thanh mạnh mẽ với dải tần rộng...
  Giá: 5.760.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23349926
  Công suất: 80Wx2. Loa treble 1”, loa woofer 5.25”, loa subwoofer 8”...
  Giá: 6.060.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 23349413
  Loa treble 1”, loa woofer 5.25”, loa subwoofer 10” cho mỗi kênh
  Giá: 8.640.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU