Điện thoại: (08) 3588 6355
92K - Nguyễn Thái Sơn - P.3 - Quận Gò Vấp - Tp.HCM
Tìm sản phẩm

Tổng đài điện thoại -- Tổng đài LG-Ericsson

Mã số: 101
 | Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 3CO-8 máy nhánh

Dung lượng 03 trung kế-08 máy nhánh, mở rộng lên đến 12 trung...
Chi tiết >>
Giá: 3.480.000 VNDTổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 3CO-8 máy nhánh
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 102
 | Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 3CO-16 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số điện thoại đến tận máy...
Chi tiết >>
Giá: 5.830.000 VNDTổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 3CO-16 máy nhánh
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 103
 | Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 6CO-16 máy nhánhTổng đài
tích hợp sẵn tính năng hiển thị...

Chi tiết >>
Giá: 6.280.000 VNDTổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 6CO-16 máy nhánh
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 104
 | Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 6CO-24 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số điện thoại đến máy nhánh...
Chi tiết >>
Giá: 8.050.000 VNDTổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 6CO-24 máy nhánh
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 105
 | Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 9CO-32 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số điện thoại đến máy nhánh...
Chi tiết >>
Giá: 13.540.000 VNDTổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 9CO-32 máy nhánh
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 106
 | Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 9CO-40 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số điện thoại đến máy nhánh...
Chi tiết >>
Giá: 15.880.000 VNDTổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 9CO-40 máy nhánh
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 107
 | Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 12CO-40 máy nhánh

Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số điện thoại đến máy nhánh...
Chi tiết >>
Giá: 16.330.000 VNDTổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 12CO-40 máy nhánh
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 108
 | Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 12CO-48 máy nhánh

Cung cấp 200 Account-code có độ dài từ 3-12 ký tự dùng để...
Chi tiết >>
Giá: 18.100.000 VNDTổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 12CO-48 máy nhánh
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 117
 | Card tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO

Các card mở rộng dùng cho tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO
Chi tiết >>
Giá: 560.000 VND
Mã số: 110
 | Tổng đài điện thoại đa năng ERICSSON-LG SBG-1000

Tổng đài điện thoại Analog, tổng đài IP, IP Softphone, Wireless LAN, PoE...
Chi tiết >>
Giá: 14.250.000 VNDTổng đài điện thoại đa năng ERICSSON-LG SBG-1000
Tặng ngay 400.000 đồng
Mã số: 114
 | Tổng đài IP LG-Ericsson ipLDK-60

Hỗ trợ trung kế IP với 2 giao thức chuẩn SIP/H.323
Tích hợp...
Chi tiết >>
Giá: 7.290.000 VND
Mã số: 115
 | Khung phụ tổng đài LG-Ericsson L60-EKSU.STG  dùng cho ipLDK-60

Cấu hình: 3 trung kế - 8 máy nhánh số (dùng được cho...
Chi tiết >>
Giá: 5.760.000 VND
Mã số: 116
 | Các card mở rộng tổng đài IP LG-Ericsson ipLDK-60

Các card mở rộng dùng cho tổng đài IP LG-Ericsson ipLDK-60
Chi tiết >>
Giá: 620.000 VND
Mã số: 118
 | Điện thoại lập trình LG-Ericsson LDP-7208D

Điện thoại lập trình và dùng làm bàn trực.
Màn hình hiển thị...
Chi tiết >>
Giá: 1.120.000 VND
Mã số: 119
 | Điện thoại lập trình LG-Ericsson LDP-7224D

Điện thoại lập trình và dùng làm bàn trực.
Màn hình LCD hiển...
Chi tiết >>
Giá: 1.390.000 VND
Mã số: 120
 | Bàn giám sát cuộc gọi LG-Ericsson LDP-7248DSS

Bàn giám sát cuộc gọi DSS 48 số.
Direct Station Selection. ...
Chi tiết >>
Giá: 1.660.000 VNDBàn giám sát cuộc gọi LG-Ericsson LDP-7248DSS
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 124
 | Điện thoại lập trình LG-Ericsson LDP-7024D

- Màn hình hiển thị LCD 3 dòng x 24 ký tự.
-...
Chi tiết >>
Giá: 2.290.000 VND
Quảng cáo
Khách hàng tiêu biểu