Trang Chủ >> Tai nghe-Headphones >>> Tai nghe KONTACT

 • Mã số: 17351
  Thiết kế tai nghe choàng đầu, đeo 1 bên tai Âm thanh nghe và...
  Giá: 560.000 VND
   
 • Mã số: 17352
  Thiết kế tai nghe choàng qua đầu, đeo 2 bên tai Âm thanh nghe và...
  Giá: 880.000 VND
   
 • Mã số: 17353
  Thiết kế tai nghe choàng qua đầu, đeo 1 bên tai Hỗ trợ tính...
  Giá: 980.000 VND
   
 • Mã số: 17354
  Thiết kế tai nghe choàng qua đầu, đeo 1 bên tai Hỗ trợ tính...
  Giá: 1.050.000 VND
   
 • Mã số: 17356
  Thiết kế tai nghe đeo 2 bên tai, choàng qua đầu Hỗ trợ tính...
  Giá: 1.340.000 VND
   
 • Mã số: 17357
  Cáp kết nối USB dùng cho tất cả tai nghe của hãng KONTACT
  Giá: 790.000 VND
   
 • Mã số: 17358
  Cáp kết nối USB dùng cho tất cả tai nghe của hãng KONTACT
  Giá: 790.000 VND
   
 • Mã số: 17359
  Sử dụng cho tai nghe AVAYA 9504, 9508, 1408, 1415, 45XX, 56XX, 6416D+M,...
  Giá: 880.000 VND
   
 • Mã số: 17360
  Sử dụng cho tai nghe AVAYA Seri 96xx và 16xx
  Giá: 880.000 VND
   
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU