Trang Chủ >>> Máy hủy giấy

 • Mã số: 33040007
  Cỡ mảnh hủy: 4 x 40 mm Công suất hủy tối đa: 25-27 tờ
  Giá: 20.400.000 VND
   
  Máy hủy giấy BINGO 168-CD1Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 33090001
  Kiểu hủy: Hủy sợi Công suất hủy: 5 tờ
  Giá: 2.820.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy DINO STARTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 33020002
  Công suất hủy: 7 – 8 lần Hủy vụn thành mảnh: 3 x 10 mm
  Giá: 3.640.000 VND
   
  Máy hủy giấy ZIBA HC-38Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 33100003
  Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 11 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 3.120.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC DUOTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 33100001
  Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4)
  Giá: 1.740.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy hủy giấy GBC Alpha-ConfettiTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 33030002
  Hủy 1 lần 8 tờ A4. Vụn thành mảnh: 2x9 mm. Hệ thống chống...
  Giá: 4.160.000 VND
   
  Máy hủy giấy LBA H-8CDTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33040001
  Cỡ mảnh hủy: 2 x 10 mm Công suất hủy tối đa: 6 đến 8...
  Giá: 3.640.000 VND
   
  Máy hủy giấy BINGO C30Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33040002
  Cỡ mảnh hủy: 2 x 6 mm Công suất hủy tối đa: 9 đến 10...
  Giá: 4.875.000 VND
   
  Máy hủy giấy BINGO C32Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33030001
  Hủy 1 lần 14 - 16 tờ A4. Vụn thành mảnh: 3x20 mm. Cắt CD/...
  Giá: 7.150.000 VND
   
  Máy hủy giấy LBA P-13CDTặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 33040003
  Cỡ mảnh hủy: 2 x 12 mm Công suất hủy tối đa: 9 đến 10...
  Giá: 5.005.000 VND
   
  Máy hủy giấy BINGO C35Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33040006
  HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, THẺ…
  Giá: 5.395.000 VND
   
  Máy hủy giấy BINGO C36Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 33040005
  Cỡ mảnh hủy: 3 x 23 mm Công suất hủy tối đa: 17 tờ/lần 70g...
  Giá: 8.190.000 VND
   
  Máy hủy giấy BINGO ELEGANTTặng ngay 200.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU