Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Oanh: 0918 489 023
Ms. Phước: 0919 783 088
Ms. Nhi: 0918 891 771
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Huệ: 028-7300 1535
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Vân: 0914 801 001

Hỗ trợ bảo hành kỹ thuật

(028) 73 00 20 49

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Máy hủy giấy >>> Máy hủy giấy BINGO

 • Mã số: 10201
  Cỡ mảnh hủy: 2 x 10 mm Công suất hủy tối đa: 6 đến 8...
  Giá: 3.900.000 VND
   
  MÁY HỦY GIẤY BINGO C30Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10202
  Cỡ mảnh hủy: 2 x 6 mm Công suất hủy tối đa: 9 đến 10...
  Giá: 5.070.000 VND
   
  MÁY HỦY GIẤY BINGO C32Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10203
  Cỡ mảnh hủy: 2 x 12 mm Công suất hủy tối đa: 9 đến 10...
  Giá: 5.200.000 VND
   
  MÁY HỦY GIẤY BINGO C35Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10204
  HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, THẺ…
  Giá: 5.850.000 VND
   
  MÁY HỦY GIẤY BINGO C36Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10205
  Cỡ mảnh hủy: 3 x 40 mm. Công suất hủy tối đa: 10-12 tờ (A4,...
  Giá: 4.810.000 VND
   
  MÁY HỦY GIẤY BINGO C40CDTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10207
  Cỡ mảnh hủy: 2 x 10mm. Công suất hủy tối đa: 8-10 tờ (A4, 70...
  Giá: 6.500.000 VND
   
  MÁY HỦY GIẤY BINGO C45CDTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10208
  Cỡ mảnh hủy: 3 x 40mm Công suất hủy tối đa: 15-17 tờ
  Giá: 7.410.000 VND
   
  MÁY HỦY GIẤY BINGO C46CDTTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10209
  Cỡ mảnh hủy: 3 x 23 mm Công suất hủy tối đa: 17 tờ/lần 70g...
  Giá: 8.320.000 VND
   
  MÁY HỦY GIẤY BINGO ELEGANTTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10210
  Cỡ mảnh hủy: 4 x 40 mm Công suất hủy tối đa: 25-27 tờ
  Giá: 23.400.000 VND
   
  MÁY HỦY GIẤY BINGO 168-CD1Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 10211
  Cỡ mảnh hủy: 4 x 33mm Công suất hủy tối đa: 32-35 tờ
  Giá: 25.800.000 VND
   
  MÁY HỦY GIẤY BINGO 168-CD2Tặng ngay 300.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU