Hỗ trợ | Máy ghi âm điện thoại

Tôi có thể nghe lại đàm thoại của một cuộc điện thoại tại thời một thời điểm trong ngày không ?
Máy ghi âm điện thoại lưu các cuộc đàm thoại theo thời gian ngày giờ trên tên File âm thanh. Nên bạn rất dễ dàng tìm đúng tên File để nghe lại cuộc đàm thoại tại một thời điểm mà bạn mong muốn.
Làm thế nào tôi có thể ghi âm được các cuộc điện thoại trong công ty ?
Bạn nên trang bị một thiết bị ghi âm điện thoại với số Line bằng với số Line Bưu Điện mà công ty bạn thuê.
Đặt máy ghi âm điện thoại tại nơi thích hợp. Đấu nối các Line Bưu Điện vào máy ghi âm điện thoại trước khi đấu các line này vào các CO của tổng đài.

Khi nào thì máy ghi âm điện thoại bắt đầu ghi lại cuộc đàm thoại ?

Máy ghi âm điện thoại bắt đầu ghi lại cuộc đàm thoại bằng 2 cách :
- Tự động ghi lại các cuộc đàm thoại khi có cuộc gọi đến hoặc có cuộc gọi ra.
- Hoặc thủ công ghi âm bấm phím điện thoại

Các cuộc điện đàm của máy ghi âm điện thoại được lưu trữ như thế nào ?

Các cuộc điện đàm được lưu dưới dạng File âm thanh .wav, .ts2, .ts4,... và được lưu giữ vào đĩa cứng máy tính, thẻ nhớ SD, và có thể được truyền đến FTP server.
Làm sao tôi có thể nghe lại các cuộc đàm thoại đã được lưu ?
Bạn có thể dùng bất kỳ chương trình nghe nhạc nào để nghe lại các file ghi âm (Ví dụ như : Windows media,Real player,...)

Máy ghi âm điện thoại có thể giúp tôi nghe trực tiếp những cuộc đàm thoại của nhân viên không ?

Vâng, bạn có thể nghe trực tiếp các cuộc điện thoại của nhân viên bằng thời gian thực.
Tôi có thể nghe lại đàm thoại của một cuộc điện thoại với một số máy gọi đến không ?
Máy ghi âm điện thoại lưu các cuộc đàm thoại theo thời gian và số máy gọi đến trên tên File âm thanh. Nên bạn rất dễ dàng tìm đúng tên File để nghe lại cuộc đàm thoại với một số máy gọi đến biết trước. Nhưng bạn phải nhớ đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến cho các line điện thoại tại Bưu Điện trước nhé.

Khi đĩa cứng máy tôi bị đầy thì máy ghi âm điện thoại có hoạt động được không ?

Trong trường hợp bộ nhớ đầy, máy ghi âm điện thoại sẽ lưu các cuộc đàm thoại lên ổ cứng (hay thẻ nhớ SD) theo nguyên lý ghi đè lên những File dữ liệu đầu tiên nên máy vẫn hoạt động bình thường. Để khỏi mật dữ liệu, định kỳ bạn nhớ Backup dữ liệu lên ổng cứng khác.

Để tiết kiệm bộ nhớ, tôi có thể lập trình cho máy ghi âm điện thoại chỉ hoạt động ở một số thời điểm không ?

Bạn hoàn toàn có thể lập trình yêu cầu máy ghi âm điện thoại chỉ tiến hành ghi âm các cuộc đàm thoại tại những khoảng thời gian nhất định để tiết kiệm bộ nhớ (Ví dụ : bạn lập trình chỉ ghi âm trong giờ hành chánh từ 07h00 dến 17h00)

Có loại máy ghi âm điện thoại nào không cần dùng máy tính không ?

Có, bạn tham khảo các máy sau :


Máy ghi âm điện thoại TANSONIC Tx 08 LoggerMáy ghi âm điện thoại TANSONIC Tx 16 LoggerMáy ghi âm điện thoại TASONIC AR120Máy ghi âm điện thoại TASONIC AR100Máy ghi âm trực tiếp VT-2106