Hỗ trợ kinh doanh

Ms. Linh: 0918 489 013
Ms. Phước: 0919 783 088
Ms. Oanh: 0918 489 023
Ms. Nhi: 0918 891 771
Ms. Lê: 0916 514 469
Ms. Huệ: 028-7300 1535
Ms. Thảo: 028-3588 6355
Ms. Vân: 0914 801 001

Hỗ trợ bảo hành kỹ thuật

(028) 73 00 20 49

Chăm sóc khách hàng

0916 287 068

Trang Chủ >> Thiết bị ngành bán lẻ >>> Máy đếm tiền XINDA

 • Mã số: 12051
  Tốc độ đếm: 1200 tờ/ phút Đếm các loại tiền polymer và...
  Giá: 2.080.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA XD-1000JTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12052
  Đếm tiền Polymer và Cotton, USD, Euro. Đếm và phát hiện tiền...
  Giá: 2.480.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA 915Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12053
  Tốc độ đếm: 1200 tờ/ phút Đếm tiền tự động bằng cảm...
  Giá: 2.160.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA 0181Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12054
  Tốc độ đếm: 1200 tờ/ phút. Máy đếm tiền giấy coton, tiền...
  Giá: 2.780.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA SUPER BC-18Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12055
  Tốc độ đếm: 1200 tờ/ phút. Máy đếm tiền giấy coton, tiền...
  Giá: 2.780.000 VND
   
  Máy tính tiền XINDA XD-2006FTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12056
  Tốc độ đếm: 1200 tờ/ phút. Đếm các loại tiền polymer và...
  Giá: 2.860.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA SUPER BC-19Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12057
  Tốc độ đếm: 1.200 tờ/ phút. Có chức năng đếm tất cả...
  Giá: 2.950.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA SUPER BC-21FTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12058
  Tốc độ đếm: 1.200 tờ/ phút. Có chức năng đếm tất cả...
  Giá: 3.650.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA SUPER BC-28Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12059
  Tốc độ đếm: 1.200 tờ/ phút. Có chức năng đếm tất cả...
  Giá: 3.750.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA SUPER BC-28FTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12060
  Tốc độ đếm: 1.200 tờ/ phút. Có chức năng đếm tất cả...
  Giá: 3.780.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA SUPER BC-31Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12061
  Tốc độ đếm: 1.200 tờ/ phút. Có chức năng đếm tất cả...
  Giá: 3.880.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA SUPER BC-31FTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12062
  Tốc độ đếm: 1.200 tờ/ phút. Có chức năng đếm tất cả...
  Giá: 4.050.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA SUPER BC-35Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12064
  Tốc độ đếm: 1200 tờ/ phút Kiểm tra từ tính trên mệnh giá...
  Giá: 2.750.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA XD-2131LTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12066
  Kiểm tra từ tính trên mệnh giá tiền Máy đứng, 01 mặt số,...
  Giá: 4.360.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA 2105FTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12067
  Tốc độ đếm: 1200 tờ/ phút Kiểm tra từ tính trên mệnh giá...
  Giá: 4.460.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA 2136FTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12068
  Tốc độ đếm: 1200 tờ/ phút. Đếm các loại tiền polymer và...
  Giá: 4.580.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA 2166FTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 12069
  Tốc độ đếm: 1200 tờ/ phút. Đếm các loại tiền polymer và...
  Giá: 6.750.000 VND
   
  Máy đếm tiền XINDA 2165FTặng ngay 100.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU