Trang Chủ >> Máy chiếu-Projector >>> Máy chiếu EPSON

 • Mã số: 10080134
  Cường độ sáng trắng: 3.300 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 8.030.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-S41Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10080141
  Cường độ sáng trắng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 8.470.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-S05Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10080124
  Cường độ sáng: 3,300 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 9.570.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-X05Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10080140
  Cường độ sáng trắng, màu: 3300 Ansi Lumens. Độ phân giải...
  Giá: 10.890.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-X400Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080073
  Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 11.770.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-X31Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080076
  Cường độ sáng: 3.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 13.750.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-X36Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080122
  Cường độ sáng: 3,600 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 11.550.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-X41Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080153
  Cường độ ánh sáng: 3300 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 13.750.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-W05Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080071
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực:...
  Giá: 11.880.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-W28Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080135
  Cường độ sáng trắng: 3,200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 14.300.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-W31Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080151
  Cường độ sáng: 3500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA (1280...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080154
  Cường độ ánh sáng: 3600 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 14.780.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-W41Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080072
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 14.300.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-955WHTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080077
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 14.300.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-U04Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080125
  Cường độ sáng: 3,600 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 19.910.000 VND
   
  Máy chiếu không dây EPSON EB-U42Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080078
  Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 18.920.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-U32Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080093
  Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 19.250.000 VND
   
  Máy chiếu gần EPSON EB-530Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080156
  Cường độ sáng: 4000 Ansi Lumens. Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
  Giá: 17.250.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-970Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080065
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 16.830.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-1930Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080123
  Cường độ chiếu sáng: 4,200 Ansi Lumen. Độ phân giải thực:...
  Giá: 16.500.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2040Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080142
  Cường độ sáng: 4400 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA (1024...
  Giá: 19.250.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2042Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080039
  Cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 20.680.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-1751Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080079
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 20.350.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-1935 Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080127
  Cường độ sáng: 5,000 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 23.650.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2055Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080128
  ường độ sáng: 5,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA (1,024...
  Giá: 25.300.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2065Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080131
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 21.450.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2245UTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080143
  Cường độ sáng: 4200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 24.750.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2247UTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080132
  Cường độ sáng: 5,000 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 32.450.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2255UTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080133
  Cường độ sáng: 5,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 35.750.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2265UTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080043
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 21.890.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-1945WTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080029
  Cường độ sáng: 5.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 26.180.000 VND
   
  Máy chiếu không dây EPSON EB-1965Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080144
  Cường độ sáng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA (1280...
  Giá: 23.650.000 VND
   
 • Mã số: 10080028
  Máy chiếu Siêu mỏng Cường độ chiếu sáng: 3.000 Ansi Lumens
  Giá: 25.080.000 VND
   
  Máy chiếu không dây EPSON EB-1776WTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080155
  Cường độ ánh sáng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: Full...
  Giá: 36.300.000 VND
   
  Máy chiếu không dây EPSON EB-1795FTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080126
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080158
  Cường độ ánh sáng: 4200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 18.700.000 VND
   
  Máy chiếu không dây EPSON EB-2142WTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080129
  Cường độ sáng: 5,000 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 25.300.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2155WTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080130
  Cường độ sáng: 5,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA,...
  Giá: 29.150.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2165WTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080103
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080152
  Cường độ sáng: 3100 Lumen. Độ phân giải thực: Full HD 1080p,...
  Giá: 19.800.000 VND
   
  Máy chiếu không dây EPSON EH-TW650Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080063
  Độ phân giải thực: 1080p Full HD (1920x1080). Độ tương phản:...
  Giá: 23.650.000 VND
   
 • Mã số: 10080136
  Cường độ sáng trắng: 2,200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 24.200.000 VND
   
  Máy chiếu Home Theater 3D Full HD EPSON EH-TW5350Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080161
  Cường độ sáng trắng: 2,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 27.500.000 VND
   
  Máy chiếu không dây Home Theater 3D EPSON EH-TW5650Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080137
  Cường độ sáng trắng: 3,000 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 34.100.000 VND
   
 • Mã số: 10080105
  Cường độ sáng: 2,400 Ansi Lumens Độ phân giải thực: 1080p...
  Giá: 47.300.000 VND
   
 • Mã số: 10080159
  Độ phân giải thực: 1080p 3D Full HD (1920 x 1080). Cổng HDMI x 2
  Giá: 57.860.000 VND
   
 • Mã số: 10080160
  Độ phân giải thực: 1080p 3D Full HD (1920 x 1080) hỗ trợ 4K
  Giá: 191.400.000 VND
   
 • Mã số: 10080094
  Cường độ sáng: 3.400 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 19.250.000 VND
   
  Máy chiếu gần EPSON EB-535WTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080099
  Cường độ sáng: 3.300 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080095
  Cường độ sáng: 3.400 Ansi Lumens Độ phân giải thực:...
  Giá: 25.190.000 VND
   
  Máy chiếu gần EPSON EB-536WiTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080098
  Cường độ sáng: 2.700 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 28.080.000 VND
   
  Máy chiếu gần EPSON EB-575WiTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080100
  Cường độ sáng: 3.300 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 34.344.000 VND
   
  Máy chiếu gần EPSON EB-585WiTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080101
  Cường độ sáng: 3.300 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 38.880.000 VND
   
  Máy chiếu gần EPSON EB-595WiTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080102
  Cường độ sáng: 3.300 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 45.360.000 VND
   
 • Mã số: 10080146
  Cường độ sáng: 6,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 82.720.000 VND
   
 • Mã số: 10080145
  Cường độ sáng: 5,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 97.900.000 VND
   
 • Mã số: 10080150
  Cường độ sáng: 8000 Ansi Lumens. Bóng đèn: 400W UHE, tuổi thọ...
  Giá: 105.270.000 VND
   
 • Mã số: 10080147
  Cường độ sáng: 6,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 105.270.000 VND
   
 • Mã số: 10080149
  Cường độ sáng: 7500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 127.930.000 VND
   
 • Mã số: 10080148
  Cường độ sáng: 7000 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 139.150.000 VND
   
 • Mã số: 10080138
  Kết nối không dây giữa máy chiếu và máy tính
  Giá: 1.750.000 VND
   
  USB Wireless EPSON ELPAP07Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10080139
  Kết nối không dây giữa máy chiếu và máy tính
  Giá: 2.125.000 VND
   
  USB Wireless EPSON ELPAP10Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10080084
  Cường độ sáng: 5.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080081
  Cường độ sáng: 4.400 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080082
  Cường độ sáng: 4.800 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080085
  Cường độ sáng: 6.500 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080087
  Cường độ sáng: 7.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080080
  Cường độ sáng: 5.500 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080086
  Cường độ sáng: 6.500 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080088
  Cường độ sáng: 5.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080089
  Cường độ sáng: 6.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080090
  Cường độ sáng: 6.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080049
  Cường độ sáng: 8.000 Ansi Lumen Độ phân giải thực: XGA (1,024...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080051
  Cường độ sáng: 10,000 Ansi Lumen Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080091
  Cường độ sáng: 10,000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080092
  Cường độ sáng: 10,000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080110
  Cường độ sáng: 8.700 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080111
  Cường độ sáng: 11000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080112
  Cường độ sáng: 11000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA (1024...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080113
  Cường độ sáng: 8300 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080114
  Cường độ sáng: 9200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA (1280...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080115
  Cường độ sáng: 11000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080116
  Cường độ sáng: 8,700 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080117
  Cường độ sáng: 8700 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080157
  Cường độ ánh sáng: 3500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10085265
  Cường độ sáng trắng: 3500 Ansi Lumens. Công suất loa: 16W
  Giá: 47.520.000 VND
   
 • Mã số: 10080070
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080075
  Cường độ sáng: 5.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080096
  Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080106
  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS Độ phân giải: XGA (1,024 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080104
  Cường độ sáng: 2.500 Ansi Lumens Độ phân giải thực: 1080p...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080107
  Cảm biến hình ảnh: 1/4 inch CMOS Độ phân giải: WXGA (1280 x...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080108
  Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch CMOS Độ phân giải: 1080p...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080109
  Bút tương tác điều khiển, hỗ trợ giáo dục và doanh nghiệp ...
  Giá: Vui lòng gọi
   
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU