Trang Chủ >> Máy chiếu-Projector >>> Máy chiếu EPSON

 • Mã số: 10080134
  Cường độ sáng trắng: 3.300 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 7.810.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-S41Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10080141
  Cường độ sáng trắng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 8.030.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-S05Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10080124
  Cường độ sáng: 3,300 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 9.020.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-X05Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 10080140
  Cường độ sáng trắng, màu: 3300 Ansi Lumens. Độ phân giải...
  Giá: 9.680.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-X400Tặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 10080073
  Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 11.770.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-X31Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080076
  Cường độ sáng: 3.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 13.750.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-X36Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080122
  Cường độ sáng: 3,600 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 11.110.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-X41Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080153
  Cường độ ánh sáng: 3300 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 13.420.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-W05Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080071
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực:...
  Giá: 11.880.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-W28Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080135
  Cường độ sáng trắng: 3,200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực:...
  Giá: 14.300.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-W31Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080151
  Cường độ sáng: 3500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA (1280...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080154
  Cường độ ánh sáng: 3600 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 13.915.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-W41Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080072
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 14.300.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-955WHTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080156
  Cường độ sáng: 4000 Ansi Lumens. Tuổi thọ bóng đèn: 12.000 giờ
  Giá: 15.980.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-970Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080077
  Cường độ sáng: 3.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 14.300.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-U04Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080125
  Cường độ sáng: 3,600 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 18.810.000 VND
   
  Máy chiếu không dây EPSON EB-U42Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080078
  Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 18.920.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-U32Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080093
  Cường độ sáng: 3.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 19.250.000 VND
   
  Máy chiếu gần EPSON EB-530Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080065
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 16.830.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-1930Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080123
  Cường độ chiếu sáng: 4,200 Ansi Lumen. Độ phân giải thực:...
  Giá: 16.500.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2040Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080142
  Cường độ sáng: 4400 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA (1024...
  Giá: 16.500.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2042Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080039
  Cường độ sáng: 2.600 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 20.680.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-1751Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080079
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 20.350.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-1935 Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080127
  Cường độ sáng: 5,000 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 22.550.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2055Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080128
  ường độ sáng: 5,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: XGA (1,024...
  Giá: 24.750.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2065Tặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080131
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 21.450.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2245UTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 10080143
  Cường độ sáng: 4200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 23.430.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2247UTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080132
  Cường độ sáng: 5,000 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 30.580.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2255UTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080133
  Cường độ sáng: 5,500 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WUXGA...
  Giá: 33.550.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-2265UTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080043
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 21.890.000 VND
   
  Máy chiếu EPSON EB-1945WTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080029
  Cường độ sáng: 5.000 Ansi Lumens Độ phân giải thực: XGA...
  Giá: 26.180.000 VND
   
  Máy chiếu không dây EPSON EB-1965Tặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080144
  Cường độ sáng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA (1280...
  Giá: 23.100.000 VND
   
 • Mã số: 10080028
  Máy chiếu Siêu mỏng Cường độ chiếu sáng: 3.000 Ansi Lumens
  Giá: 25.080.000 VND
   
  Máy chiếu không dây EPSON EB-1776WTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080155
  Cường độ ánh sáng: 3200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: Full...
  Giá: 36.300.000 VND
   
  Máy chiếu không dây EPSON EB-1795FTặng ngay 500.000 đồng
 • Mã số: 10080126
  Cường độ sáng: 4.200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: Vui lòng gọi
   
 • Mã số: 10080158
  Cường độ ánh sáng: 4200 Ansi Lumens. Độ phân giải thực: WXGA...
  Giá: 17.600.000 VND
   
  Máy chiếu không dây EPSON EB-2142WTặng ngay 200.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU