Trang Chủ >> Máy chấm công >>> Máy chấm công AIKYO

 • Mã số: 21140001
  Công suất lưu trữ: 2.200 dấu vân tay, 2.200 thẻ, 2.200 mật khẩu
  Giá: 3.835.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy chấm công AIKYO A2200Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 21140002
  Công suất lưu trữ: 2.300 dấu vân tay, 2.300 thẻ, 2.300 mật khẩu
  Giá: 3.978.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy chấm công AIKYO A2300Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 21140003
  Công suất lưu trữ: 5000 dấu vân tay, 5000 thẻ, 5000 mật khẩu
  Giá: 4.160.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy chấm công AIKYO A4200Tặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 21140004
  Công suất lưu trữ: 5000 dấu vân tay, 5000 thẻ cảm ứng, 5000...
  Giá: 4.160.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy chấm công AIKYO X958CTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 21140005
  Công suất lưu trữ: 2000 dấu vân tay, 2000 thẻ cảm ứng, 2000...
  Giá: 4.836.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy chấm công AIKYO 5000TIDCTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 21140006
  Lưu trữ: 1000 khuôn mặt, 10000 dấu vân tay, 10000 thẻ, 1000 mật...
  Giá: 8.840.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Máy chấm công AIKYO Iface 302Tặng ngay 200.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU