Trang Chủ >> Cáp Quang-Máy đo Quang >>> Măng xông quang

 • Mã số: 08020005
  Măng xông quang treo dung lượng 4FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 160.000 VND
   
 • Mã số: 08020006
  Măng xông quang treo dung lượng 8FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 560.000 VND
   
  Măng xông cáp quang MX-08Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 08020007
  Măng xông quang treo dung lượng 12FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 592.000 VND
   
  Măng xông cáp quang MX-12Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 08020008
  Măng xông quang treo dung lượng 24FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 656.000 VND
   
  Măng xông cáp quang MX-24Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 08020009
  Măng xông quang treo dung lượng 48FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 784.000 VND
   
  Măng xông cáp quang MX-48 Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 08020010
  Măng xông quang treo dung lượng 72FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 960.000 VND
   
  Măng xông cáp quang MX-72Tặng ngay 50.000 đồng
 • Mã số: 08020011
  Măng xông quang treo dung lượng 96FO. Bao gồm đầy đủ phụ...
  Giá: 1.056.000 VND
   
  Măng xông cáp quang MX-96Tặng ngay 50.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU