Trang Chủ >> Khóa cửa Điện tử-Điện từ >>> Khóa cửa điện tử COMMAX

 • Mã số: 24180001
  2 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ. Thân máy làm bằng...
  Giá: 3.510.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-1ARTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 24180002
  2 phường thức mở khóa: Password, khóa cơ. Tự động khóa cửa/...
  Giá: 3.510.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-103SDTặng ngay 100.000 đồng
 • Mã số: 24180016
  2 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ. Kết nối không dây...
  Giá: 4.140.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-100WLTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 24180017
  2 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ. Phím bấm cảm ứng
  Giá: 5.760.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-800WLTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 24180003
  2 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ. Dễ dàng đăng ký mã...
  Giá: 4.500.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-2ARTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 24180005
  3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, chìa khóa. Chức năng...
  Giá: 6.030.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-3ARTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 24180011
  2 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ. Phím bấm cảm ứng...
  Giá: 4.500.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-20MRTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 24180012
  3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, Bluetooth. Phím bấm...
  Giá: 5.130.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-200LTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 24180013
  3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, Bluetooth. Phím bấm...
  Giá: 5.400.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-200PTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 24180014
  3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, vân tay. Phím bấm...
  Giá: 6.840.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-210LTặng ngay 200.000 đồng
 • Mã số: 24180015
  Khóa cửa thông minh mở cửa tiện lợi theo cơ chế Push-Pull...
  Giá: 7.740.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-210PTặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 24180008
  Khóa cửa điện tử thông minh mở cửa tiện lợi theo cơ chế...
  Giá: 7.515.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-3PBRTặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 24180006
  Phím bấm cảm ứng, kết hợp với đèn LED hiển thị rõ nét
  Giá: 6.750.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-30LRTặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 24180009
  3 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ kèm theo sản phẩm,...
  Giá: 7.704.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-30LRCTặng ngay 300.000 đồng
 • Mã số: 24180010
  4 phương thức mở khóa: Password, thẻ từ, chìa khóa, vân tay
  Giá: 9.270.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
  Khóa cửa điện tử COMMAX CDL-811PTặng ngay 300.000 đồng
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU