Trang Chủ >> Nguồn lưu điện-Ắc quy >>> Ắc quy Globe

 • Mã số: 28265396
  Ắc quy 6V, 5Ah. Loại ắc quy khô kín khí (VRLA AGM), không bay hơi,...
  Giá: 130.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 13260110
  Ắc quy 12V, 7.5Ah. Loại ắc quy khô kín khí, không bay hơi, không...
  Giá: 350.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28262456
  Loại ắc quy khô kín khí, không bay hơi, không cần bảo dưỡng,...
  Giá: 460.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28268290
  Ắc quy 12V, 12Ah. Loại ắc quy khô kín khí, không bay hơi, không...
  Giá: 460.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28269883
  Ắc quy 12V, 15Ah. Loại ắc quy khô kín khí, không bay hơi, không...
  Giá: 550.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28267208
  Thích hợp sử dụng cho các thiết bị điện, nguồn điện dự...
  Giá: 760.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
 • Mã số: 28265413
  Ắc quy 12V, 20A. Loại ắc quy khô kín khí, không bay hơi, không...
  Giá: 760.000 VND
  (Đã bao gồm VAT)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU