Điện thoại: (08) 3588 6355
92K - Nguyễn Thái Sơn - P.3 - Quận Gò Vấp - Tp.HCM
Tìm sản phẩm

Tai nghe-Headphones -- Tai nghe Plantronics

Mã số: 11861
 | Tai nghe chuyên dụng Headset Plantronics M175C

Micro với chức năng lọc nhiễu tiếng ồn mang đến âm thanh trung...
Chi tiết >>
Giá: 1.280.000 VNDTai nghe chuyên dụng Headset Plantronics M175C
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 11862
 | Tai nghe chuyên dụng Headset Plantronics HW251

Tai nghe điện thoại loại nghe 1 bên tai.
Vòng choàng đầu...
Chi tiết >>
Giá: 1.990.000 VNDTai nghe chuyên dụng Headset Plantronics HW251
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 11863
 | Tai nghe chuyên dụng Headset Plantronics HW251N

Tai nghe điện thoại băng thông rộng chuyên dùng cho điện thoại...
Chi tiết >>
Giá: 2.460.000 VNDTai nghe chuyên dụng Headset Plantronics HW251N
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 11864
 | Tai nghe chuyên dụng Headset Plantronics HW261

Được thiết kế nghe cả 2 bên tai.
Với nệm mouse tai...
Chi tiết >>
Giá: 2.780.000 VNDTai nghe chuyên dụng Headset Plantronics HW261
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 11865
 | Tai nghe chuyên dụng Headset Plantronics HW261N

Công nghệ chống nhiễu và tiếng ồn (Noise-cenceling)
Loại nghe cả 2 tai....
Chi tiết >>
Giá: 2.890.000 VNDTai nghe chuyên dụng Headset Plantronics HW261N
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 11866
 | Tai nghe Plantronics H141 Duoset

The Versatile Tool You Need for a Busy, Noisy, Work Environment...
Chi tiết >>
Giá: 2.190.000 VNDTai nghe Plantronics H141 Duoset
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 11867
 | Tai nghe chuyên dụng Headset Plantronics HW301N

Tai nghe điện thoại băng thông rộng, choàng qua đầu, nghe 2 bên...
Chi tiết >>
Giá: 3.260.000 VNDTai nghe chuyên dụng Headset Plantronics HW301N
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 11868
 | Tai nghe điện thoại Headset Plantronics M210C

Thiết kế tai nghe 1 bên, choàng qua đầu
Microphone lọc nhiễu và...
Chi tiết >>
Giá: 480.000 VND
Mã số: 11869
 | Tai nghe điện thoại Headset Plantronics M214C

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên tai, choàng qua đầu
Microphone lọc...
Chi tiết >>
Giá: 560.000 VND
Mã số: 11870
 | Tai nghe điện thoại Headset Plantronics MX200

Tai nghe thiết kế nhẹ và nhỏ gọn tạo cảm giác thoải mái...
Chi tiết >>
Giá: 560.000 VND
Mã số: 11871
 | Tai nghe điện thoại Headset Plantronics S11

Thiết kế tai nghe 1 bên hoặc choàng qua đầu
Microphone lọc nhiễu...
Chi tiết >>
Giá: 2.160.000 VND
Mã số: 11872
 | Tai nghe điện thoại Headset Plantronics T10

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên tai hoặc choàng qua đầu ...
Chi tiết >>
Giá: 2.680.000 VND
Mã số: 11873
 | Tai nghe điện thoại Headset Plantronics S12

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên tai, choàng qua đầu hoặc có...
Chi tiết >>
Giá: 3.060.000 VNDTai nghe điện thoại Headset Plantronics S12
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 11875
 | Tai nghe Plantronics Audio 326

Thiết kế tai nghe đeo 2 bên, choàng qua đầu
Microphone lọc nhiễu...
Chi tiết >>
Giá: 540.000 VND
Mã số: 11876
 | Tai nghe Plantronics Audio 355

Thiết kế tai nghe 2 bên, choàng qua đầu
Microphone lọc nhiễu và...
Chi tiết >>
Giá: 760.000 VND
Mã số: 11877
 | Tai nghe Plantronics Audio DSP400 USB

Tai nghe kết nối với máy vi tính qua cổng USB
Lọc nhiễu...
Chi tiết >>
Giá: 1.780.000 VNDTai nghe Plantronics Audio DSP400 USB
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 11878
 | Tai nghe PC Plantronics C310-M

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên, choàng qua đầu
Microphone lọc nhiễu...
Chi tiết >>
Giá: 1.380.000 VND
Mã số: 11879
 | Tai nghe PC Plantronics C320-M

Thiết kế tai nghe đeo 2 bên, choàng qua đầu
Microphone lọc nhiễu...
Chi tiết >>
Giá: 1.560.000 VND
Mã số: 11880
 | Tai nghe PC Plantronics C310 USB

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên tai và choàng qua đầu
Microphone...
Chi tiết >>
Giá: 1.380.000 VND
Mã số: 11881
 | Tai nghe PC Plantronics C320 USB

Thiết kế tai nghe 2 bên, choàng qua đầu
Microphone lọc nhiễu và...
Chi tiết >>
Giá: 1.560.000 VND
Mã số: 11884
 | Tai nghe PC Plantronics C435-M

Thiết kế tai nghe đeo 2 bên tai
Microphone lọc nhiễu và tiếng...
Chi tiết >>
Giá: 2.480.000 VND
Mã số: 11886
 | Tai nghe PC Plantronics C710/C710-M

Thiết kế tai nghe 1 bên, choàng qua đầu
Microphone lọc nhiễu và...
Chi tiết >>
Giá: 3.860.000 VNDTai nghe PC Plantronics C710/C710-M
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 11887
 | Tai nghe PC Plantronics C720/C720-M

Thiết kế tai nghe 2 bên, choàng qua đầu
Âm thanh băng rộng...
Chi tiết >>
Giá: 4.360.000 VNDTai nghe PC Plantronics C720/C720-M
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 11888
 | Tai nghe Bluetooth Plantronics WG100B

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên tai hoặc choàng qua đầu và...
Chi tiết >>
Giá: 8.490.000 VND
Mã số: 11889
 | Tai nghe Bluetooth Plantronics W440

Tai nghe thiết kế đeo 1 bên tai hoặc choàng qua đầu ...
Chi tiết >>
Giá: 6.790.000 VND
Mã số: 11890
 | Tai nghe Bluetooth Plantronics W430/W430-M

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên tai
Microphone lọc nhiễu và tiếng...
Chi tiết >>
Giá: 6.790.000 VND
Mã số: 11891
 | Tai nghe Bluetooth Plantronics W410/W410-M

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên tai, choàng qua đầu
Microphone lọc...
Chi tiết >>
Giá: 6.790.000 VND
Mã số: 11892
 | Tai nghe Bluetooth Plantronics W420

Thiết kế tai nghe đeo 2 bên tai và choàng qua đầu
Microphone...
Chi tiết >>
Giá: 7.260.000 VND
Mã số: 11893
 | Tai nghe không dây Plantronic W740/740-M

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên tai, choàng qua đầu
Microphone lọc...
Chi tiết >>
Giá: 8.980.000 VND
Mã số: 11894
 | Tai nghe không dây Plantronics W730/730-M

Microphone lọc nhiễu và tiếng ồn
Dùng chung với bộ nhấc máy HL10/...
Chi tiết >>
Giá: 8.980.000 VND
Mã số: 11895
 | Tai nghe chuyên dụng không dây Plantronics W710

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên tai, choàng qua đầu
Microphone lọc...
Chi tiết >>
Giá: 8.980.000 VND
Mã số: 11896
 | Tai nghe chuyên dụng không dây Plantronics W720

Thiết kế tai nghe đeo 2 bên tai, choàng qua đầu
Dùng chung...
Chi tiết >>
Giá: 9.560.000 VND
Mã số: 11897
 | Tai nghe chuyên dụng không dây Plantronics W745

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên tai hoặc choàng qua đầu ...
Chi tiết >>
Giá: 9.980.000 VND
Mã số: 11900
 | Tai nghe chuyên dụng không dây Plantronics CS540

Thiết kế tai nghe choàng qua đầu, đeo 1 tai
Microphone lọc nhiễu...
Chi tiết >>
Giá: 7.360.000 VND
Mã số: 11901
 | Tai nghe chuyên dụng không dây Plantronics CS530

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên tai
Microphone lọc nhiễu và tiếng...
Chi tiết >>
Giá: 7.790.000 VND
Mã số: 11902
 | Tai nghe chuyên dụng không dây Plantronics CS510

Thiết kế tai nghe đeo 1 bên tai
Microphone lọc nhiễu và tiếng...
Chi tiết >>
Giá: 7.560.000 VND
Mã số: 11903
 | Tai nghe chuyên dụng không dây Plantronics CS520

Thiết kế tai nghe choàng qua đầu, nghe 2 bên tai
Microphone lọc...
Chi tiết >>
Giá: 7.980.000 VND
Mã số: 11907
 | Bộ điều khiển nhấc máy Plantronics HL10 LIFTER

HL10 Lifter thiết bị dùng để nâng tay nghe điện thoại khi kích...
Chi tiết >>
Giá: 1.890.000 VND
Mã số: 11908
 | Bộ tăng âm Plantronics M22 Vista Amplifier

Bộ tăng âm, dùng chung với tai nghe H51,H215 H251N, H261N… Sử dụng...
Chi tiết >>
Giá: 2.860.000 VND
Mã số: 11909
 | Cáp A10 Direct connect cable

Kết nối trực tiếp tai nghe với điện thoại không qua Amplifier M22...
Chi tiết >>
Giá: 1.060.000 VND
Mã số: 11910
 | Plantronics Cable QD-Mod

Cable kết nối trực tiếp tai nghe với điện thoại IP
Chi tiết >>
Giá: 1.060.000 VND
Mã số: 11911
 | Plantronics Cable 43038-01 QD

Cable kết nối tai nghe với điện thoại
Chi tiết >>
Giá: 480.000 VND
Mã số: 11912
 | Plantronics Cable 75765-01 QD SPA

Cable kết nối tai nghe với điện thoại
Chi tiết >>
Giá: 480.000 VND
Mã số: 11914
 | Plantronics Cable DA40 USB

Cable USB kết nối tai nghe với PC
Chi tiết >>
Giá: 1.120.000 VND
Mã số: 11915
 | Plantronics Cable DA45 USB

Cable kết nối với máy tính
Chi tiết >>
Giá: 2.260.000 VND
Mã số: 11916
 | Plantronics Cable DA55 USB

Cable USB kết nối tai nghe với PC
Chi tiết >>
Giá: 2.760.000 VND
Mã số: 11917
 | Plantronics Cable DA60 USB

Cable kết nối với máy tính
Chi tiết >>
Giá: 3.290.000 VND
Mã số: 11919
 | Plantronics USB BT300

Cổng USB kết nối với máy tính
Chi tiết >>
Giá: 2.160.000 VNDPlantronics USB BT300
Tặng ngay 100.000 đồng
Mã số: 11920
 | Plantronics D100 USB

Cổng USB kết nối với máy tính
Chi tiết >>
Giá: 3.080.000 VNDPlantronics D100 USB
Tặng ngay 100.000 đồng
Quảng cáo
Khách hàng tiêu biểu