Điện thoại: (08) 3588 6355
92K - Nguyễn Thái Sơn - P.3 - Quận Gò Vấp - Tp.HCM
Tìm sản phẩm

Cáp Quang-Máy đo Quang -- Dây nhảy quang

Mã số: 11201
 | Dây nhảy quang Single-mode FC/UPC-FC/UPC

Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 56.000 VND
Mã số: 11202
 | Dây nhảy quang Single-mode FC/UPC-ST/UPC

Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 56.000 VND
Mã số: 11203
 | Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-SC/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 56.000 VND
Mã số: 11204
 | Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-FC/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 56.000 VND
Mã số: 11205
 | Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-ST/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 56.000 VND
Mã số: 11206
 | Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-LC/UPC

Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 56.000 VND
Mã số: 11207
 | Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-SC/UPC

Dây nhảy quang LC/UPC-SC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 56.000 VND
Mã số: 11208
 | Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-FC/UPC

Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 56.000 VND
Mã số: 11209
 | Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-ST/UPC

Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 56.000 VND
Mã số: 11210
 | Dây nhảy quang Single-mode ST/UPC-ST/UPC

Dây nhảy quang ST/UPC-ST/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 56.000 VND
Mã số: 11211
 | Dây nhảy quang Single-mode SC/APC-SC/APC

Dây nhảy quang SC/APC-SC/APC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11212
 | Dây nhảy quang Single-mode SC/APC-FC/APC

Dây nhảy quang SC/APC-FC/APC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11213
 | Dây nhảy quang Single-mode FC/APC-FC/APC

Dây nhảy quang FC/APC-FC/APC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11214
 | Dây nhảy quang Single-mode SC/APC-FC/UPC

Dây nhảy quang SC/APC-FC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11215
 | Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-SC/APC

Dây nhảy quang SC/UPC-SC/APC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11216
 | Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-FC/APC

Dây nhảy quang SC/UPC-FC/APC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11219
 | Dây nhảy quang Multi-mode FC/UPC-FC/UPC

Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11220
 | Dây nhảy quang Multi-mode SC/UPC-SC/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11221
 | Dây nhảy quang Multi-mode LC/UPC-LC/UPC

Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11222
 | Dây nhảy quang Multi-mode ST/UPC-ST/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11223
 | Dây nhảy quang Multi-mode SC/UPC-FC/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11224
 | Dây nhảy quang Multi-mode SC/UPC-LC/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-LC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11225
 | Dây nhảy quang Multi-mode FC/UPC-LC/UPC

Dây nhảy quang FC/UPC-LC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Quảng cáo
Khách hàng tiêu biểu