Điện thoại: (08) 3588 6355
92K - Nguyễn Thái Sơn - P.3 - Quận Gò Vấp - Tp.HCM
Trang Chủ Giới thiệu Dịch vụ Khyến mãi Trợ giúp Khách hàngTài LiệuSơ đồ đường đi Đại lýĐại lýChính sách
Tìm sản phẩm

Cáp Quang-Máy đo Quang -- Dây nhảy quang

Mã số: 11201
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode FC/UPC-FC/UPC

Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11202
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode FC/UPC-ST/UPC

Dây nhảy quang FC/UPC-ST/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11203
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-SC/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11204
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-FC/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11205
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-ST/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-ST/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 75.000 VND
Mã số: 11206
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-LC/UPC

Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 80.000 VND
Mã số: 11207
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-SC/UPC

Dây nhảy quang LC/UPC-SC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 75.000 VND
Mã số: 11208
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-FC/UPC

Dây nhảy quang LC/UPC-FC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 75.000 VND
Mã số: 11209
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode LC/UPC-ST/UPC

Dây nhảy quang LC/UPC-ST/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 75.000 VND
Mã số: 11210
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode ST/UPC-ST/UPC

Dây nhảy quang ST/UPC-ST/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 70.000 VND
Mã số: 11211
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode SC/APC-SC/APC

Dây nhảy quang SC/APC-SC/APC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 85.000 VND
Mã số: 11212
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode SC/APC-FC/APC

Dây nhảy quang SC/APC-FC/APC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 85.000 VND
Mã số: 11213
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode FC/APC-FC/APC

Dây nhảy quang FC/APC-FC/APC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 85.000 VND
Mã số: 11214
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode SC/APC-FC/UPC

Dây nhảy quang SC/APC-FC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 85.000 VND
Mã số: 11215
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-SC/APC

Dây nhảy quang SC/UPC-SC/APC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 85.000 VND
Mã số: 11216
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-FC/APC

Dây nhảy quang SC/UPC-FC/APC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 85.000 VND
Mã số: 11219
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Multi-mode FC/UPC-FC/UPC

Dây nhảy quang FC/UPC-FC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 99.000 VND
Mã số: 11220
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Multi-mode SC/UPC-SC/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 99.000 VND
Mã số: 11221
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Multi-mode LC/UPC-LC/UPC

Dây nhảy quang LC/UPC-LC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 99.000 VND
Mã số: 11222
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Multi-mode ST/UPC-ST/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-SC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 99.000 VND
Mã số: 11223
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Multi-mode SC/UPC-FC/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 99.000 VND
Mã số: 11224
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Multi-mode SC/UPC-LC/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-LC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 99.000 VND
Mã số: 11225
Dây nhảy quang | Dây nhảy quang Multi-mode FC/UPC-LC/UPC

Dây nhảy quang FC/UPC-LC/UPC Multi-mode, chiều dài 3 mét, 3 mét, 5 mét,...
Chi tiết >>
Giá: 99.000 VND

© Copyright 2006 by sieuthivienthong.com. All Rights Reserved.
Day nhay quang,Cáp quang, máy đo quang,Dây nhảy quang,cáp nhảy quang,cap nhay quang,cáp FC-FC,cáp sc-fc,cáp sc-sc,cáp fc-st,cáp st-st,cáp lc-lc,cáp lc-st,cáp lc-fc Day nhay quang,Cáp quang, máy đo quang,Dây nhảy quang,cáp nhảy quang,cap nhay quang,cáp FC-FC,cáp sc-fc,cáp sc-sc,cáp fc-st,cáp st-st,cáp lc-lc,cáp lc-st,cáp lc-fc